Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Синхронизация с телевизор с помощта на Miracast

продукта

Синхронизация с телевизор с помощта на Miracast

 

 

check point Проверка

 

           ■ Видео и аудио файлове от смартфон могат да бъдат синхронизирани с телевизор с помощта на Miracast, Miracast донгъл или Chromecast донгъл.

 

function Функция

 

        Miracast, който предава сигнала на дисплея безжично, е нов официален стандарт за сертифициране. Full HD съдържание може да бъде надеждно показано на широк екран от мобилен телефон чрез безжична мрежа с ниска  латентност и висока степен на сигурност.

 

         1. Описание

              - Популяризирането на технологията за безжичен дисплей, последвано от прилагане и в мобилните смарт устройства.              

              - Необходимост от пряка безжична връзка между телевизора и мобилни устройства като смарт телефони, смарт таблети и персонални компютри поради нарасналия брой на потребители на N екран.

         2. Дефиниция за Miracast
             - Това е технология за безжичен дисплей, разработена Wi-Fi Alliance

             - Технология, базирана на Wi-Fi Direct, която комуникира между устройства, без да преминава през AP за Wi-Fi.

 

how to setup Настройка :

 

         1. Включете Miracast във Вашия телевизор. Ако няма такава настройка, свържете Miracast или Chromecast донгъл. 

         2. Включете Miracast във Вашия телефон и изберете телевизор,  Miracast донгъл или Chromecast донгъл от списъка на достъпните за свързване устройства.

            МенюНастройкиМрежиСподеляне & Свързване > Miracast “Включено” или Miracast “включено” от бързи настройки.

 

         how to setup miracast

 

          ※ Можете да закупите донгъл от онлайн app store. Преди да закупите, проверете съвместимостта му с вашето устройство.

*Задължителен въпрос