Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Как да заключа екрана на LG G4?

продукта

Как да заключа екрана на LG G4?

 

function LG G4 Заключване на екрана ОСНОВИ

             Вашият телефон автоматично използва Lock Screen по подразбиране за да се предотврати неволно активиране на функция.

             Можете да изберете да защитите вашия телефон, така че само вие да можете да го отключите за достъп до данните си, да купувате приложения, и т.н.

             Като допълнителна сигурност за защита срещу неупълномощено използване можете да зададете изискване (като Knock Code, схема, PIN или парола), което ще трябва да бъде вписано за да бъде отключен екранът. Можете също да зададете и да няма заключване.

 

          Забележка: Някои Настройки, Менютаили Икони могат да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от вашата версия на софтуера и доставчика на безжична услуга.

          1. Настройване на последователност за отключване на екрана
 

                 Следвайте тези стъпки, за да зададете последователност за отключване за първи път или след като сте деактивирали предварително настроена последователност на отключване.

 

                 ① От начален екран докоснете Приложения icon > Настройки icon > Дисплей > Заключен екран icon

                 ② Докоснете Изберете заключване на екрана.

                 ③ Изберете Няма, Плъзгане, Knock Code, Pattern, PIN or Password.


                      - Няма: Екранът няма да бъде заключен за употреба.

                      - Плъзгане: Плъзгащо движение във всяка посока на сензорния екран яе отключи екрана.

                      - Knock Code: Създайте собствен knock code. Когато екранът е заключен, ако го докоснете в една и съща       последователност, началният екран ще се активира.

                        Прочетете указанието и натиснете бутона Следващ. Докоснете 3-8 пъти в показаната 2X2 решетка, за да настроите вашия knock code, след което натиснете бутона Продължи. Докоснете още веднъж своя код и след това бутона за потвърждение.

                                                   

                        Забележка: Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете резервен PIN, в случай че забравите вашия knock code.

                      - Схема: Отключва на екрана с помощта на схема, която чертаете с пръст. Първият път, когато се опитате да зададете схема за отключване, вие ще видите указание за това, как да я създаде. Прочетете указанието и натиснете бутон Следващ. Начертайте схема (Свържете поне 4 точки) и докоснете бутон Продължи.  Начертайте схемата отново и докоснете бутон Потвърди.

 

                        Забележка: Следвайте инструкциите на екрана за създаване на резервен PIN, в случай че забравите вашата схема.

 

                      - PIN: Отключва на екрана с помощта на PIN. Въведете код от поне 4 цифри и го потвърдете, въвеждайки го още веднъж, след което докоснете ОК.

 

                      - Парола: Отключва екрана с буквено-цифрова последователност. Въведете парола (най-малко 4 знака) и натиснете върху бутона Продължи. Въведете отново паролата си и натиснете бутона OK, за да я потвърдите.

                                              

 

                       От начален екран докоснете Приложения iconНастройки iconДисплей > Заключен екран icon

                 ② Докоснете Изберете заключване на екрана.

                 ③ Въведете текущата си за отключваща последователност.

                 ④ Докоснете Няма, Плъзгане, Knock Code, Схема, PIN или Парола.

                 ⑤ Следвайте указанията, за да продължите с промяна на последователността за заключване.

 

          3.  Забравена последователност за отключване     
       

                 Ако имате профил в Google, добавен във вашето устройство, след пет неуспешни опита със съответния код за отключване, можете да отключите, използвайки следния метод:

 

                 Забравен Knock code?

 

                 ① След пет неуспешни опита да въведете Knock Code се появява съобщение "Грешен Knock code е въведен 5 пъти подред..." и Забравен Knock code? бутон се появява в долната дясна част на екрана. Прочетете уведомлението, и натиснете ОК.

                 ② Следващият екран показва 2x2 решетка за по-прецизно въвеждане.

                 ③ Ако неправилно въведете вашия Knock Code 6-ти път, не можете да го въведете повече. Трябва да отключите телефона си чрез въвеждане на резервния PIN, който сте създали по време нанастройката. След това натиснете ОК, за да отключите.

 

                 Забравена схема?

                 ① Докоснете бутон Забравена Схема? в долния десен ъгъл на екрана.

                 ② Въведете Google акаунт Поребителско име (email) и Парола. Докоснете Вход.

                             Или

                      Въведете резервния PIN , който сте задали при настройката, и докоснете OK.

 

                 Забравен PIN?

                 ① Докоснете бутон Забравен PIN? в долния десен ъгъл на екрана.

                 ② Въведете Google акаунт Поребителско име (email) и Парола. Докоснете Вход.

 

                 Забравена Парола?

                 ① Докоснете бутон Забравена Парола?  в долния десен ъгъл на екрана.

                 ② Въведете Google акаунт Поребителско име (email) и Парола. Докоснете Вход.

 

                 Забележка: След отключване с резервния вариант, ако не изберете заключване на екрана, вашето устройство по подразбиране ще бъде с отключване с плъзгане. 

                 Ако нямате Google профил, добавен във вашето устройство, или не си спомняте резервния PIN, зададен при настройката, ще се наложи да възстановте фабричните настройки.

 

                 Внимание: Нулирането на настройките ще изтрие всички потребителски приложения и потребителски данни, които не са архивирани.

 

 

                 Ако имате профил в Google, добавен във вашето устройство, след пет неуспешни опита със съответния код за отключване, можете да отключите, използвайки следния метод:

 

                 Забравен Knock code?

 

                 ① След пет неуспешни опита да въведете Knock Code се появява съобщение. Прочетете го и докоснете OK.

                 ② Следващият екран показва 2x2 решетка за по-прецизно въвеждане.

                 ③ Докоснете бутон Forgot Knock code? в долната дясна част на екрана, след това отключете телефона с въвеждане на резервния PIN, който сте създали при настройката. Докоснете ОК за да отключите.                     

 

                 Забравени Схема, PIN или Парола?

 

                 ① След пет неуспешни опита, въведете израза за проверка life is good, след това натиснете OK.

                 ② Ако сте забравили вашите резервните Схема, PIN, Парола, ще трябва да възстановите фабричните настройки.

 

                 Внимание: Нулирането на настройките ще изтрие всички потребителски приложения и потребителски данни, които не са архивирани.

 

                 След 10 неуспешни опита за въвеждане на  Схема, PIN, или Парола, телефонът ви ще възстанови фабричните настройки и ще загубите цялата ваша информация. Ще бъдете предупредени за това при деветия неуспешен опит.

 

          5. Таймер за заключване
 

                 Настройката на таймера автоматично позволява заключване на екрана след определен период от време от момента, когато екранът потъмнее поради неактивност.

 

                 ① От Начален екран докоснете Приложения icon > Настройки icon > Дисплей > Заключен екран icon

                 ② Докоснете Таймер за заключване и изберете опция. Вашият екран автоматично ще се заключи след края на периода, който сте избрали.

                 ③ Отметнете icon Бутонът за захранване заключва незабавно за моментално заключване на екрана чрез натискане на бутона за включване / заключване.

 

                  Забележка: Препоръчително е да използвате заключване на екрана за по-голяма сигурност.

 

 

*Задължителен въпрос