Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Бързо изтощаване на батерията.

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • LG Friends, Tаблети, Аксесоари за мобилни телефони, Телефони
  • Последно актуализирани 18/05/2015

Бързо изтощаване на батерията.

 

symptom  Симптом

 

           Батерията се изтощава бързо.

 

cause Причина

          

             1. Ако базовата станция е далече (получавате слаб сигнал), много повече мощност ще е нужна на телефона да изпраща и получава сигналите и потока на информация. Тъй като това изисква консумацията на повече енергия , в тези случаи ще се  намали живота на батерията.

             2. С включването и увеличаването на LCD подсветката се консумира по-голяма мощност.

             3. Ако приложенията не се затварят, натиснете Home бутона, за да не работят по-нататък,с това  ще се намали разхода на батерията.

             4. Ако като Супер потребител промените диапазона на телефона, това  значително ще намали разхода на батерията.

             5. Приложенията често изтеглят актуализации за по-добра работа на техните функции.Ако се  актуализира непрекъснато,това ще доведе  до по-голям разход на енергия. 

             6. Колкото повече уитджети използвате,толкова повече енергия ще се консумира.

             7. Динамичните тапети използват повече енергия от обикновенните фонове.

                   8. Телефонът автоматично открива WiFi сигналите, когато тази функция е включена,затова моля изключете я ,ако не се използва.

             9. Ако функцията Bluetooth е активна, постоянно ще търси друго Bluetooth устройство, което води до непрекъснато нарастване на потреблението. Моля,включете я само когато искате да я използвате.

            10. Приложенията Skype, Facebook, Appusage използват много енергия и това води до бързо изтощаване на батерията.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500