Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Мога ли да обновя софтуера на телефона ми безжично? (Firmware Over The Air)

продукта

Мога ли да обновя софтуера на телефона ми безжично? (Firmware Over The Air)

 

 

 

symptom Симптом

 

        ■ Ако имате проблем със софтуера (вижте списъка със симптоми), моля, обновете към най-новата версия през FOTA(Firmware Over The Air) преди да посетите сервизния център на LG.

 

              - Нулиране при получаване/изпращане на съобщения

              - Периодично нулиране при смяна на режим 

              -   Телефонът произволно се изключва
              -  Телефонът роизволно блокира
              -  Неотговаряща функция  и операция на приложение.

 

function Функция

 

      ■ Какво е FOTA (Firmware Over The Air)?

 

              FOTA е безжично средство за софтуерно обновяване на смарттелефони. Този метод се препоръчва за удобство на клиентите. Не е нужно да правите нищо, за да използвате  FOTA. Ако мобилният телефон поддържа FOTA, можете да изтеглите фърмуера по въздуха, директно от операторите. Той също така позволява на производителите и операторите да „пускат“ актуализации, за да са сигурни, че техните потребители използват последната софтуерна версия, което помага да се пестят време и средства и повишава удовлетвореността на клиентите.

 

 

how to setup Настройка

 

        Как да проверя дали използвам най-новата софтуерна версия?

 

                  Влезте в Настройки  → Общи → Относно телефона → Център за обновяване → Актуализиране на софтуера Проверете сега за обновяване

 

              FOTA setup 1

 

           

        FOTA – Изтегляне & Инсталиране

 

              FOTA setup 2

 

              FOTA setup 3

 

      

                     ※ Преди да използвате FOTA, убедете се че използвате подходяща Wi-Fi мрежа, за да избегнете висока такса за данни, и се уверете че батерията е напълно заредена и устройството разполага с достатъчно памет.. Моля, не отстранявайте батерията по време на обновяването.

 

 

Check point Проверка

  

          FOTA - Често задавани въпроси:

               

                 aПреминаване от Wi-Fi среда към 3G по време на изтегляне в Wi-Fi/3G опция.

                      - Изтеглянето ще продължи в 3G мрежа.                    

                      Когато е избрано ‘Wi-Fi Only’, изтеглянето ще спре, докато връзката с Wi-Fi мрежа е прекъсната.

                         Когато връзката с Wi-Fi мрежа е възобновена, изтеглянето ще се рестартира.  

          

                 b) Прекъсване на 3G/Wi-Fi мрежа по време на изтегляне.

                      - Изтеглянето ще продължи от там, където е спряло.

          

                 c)  Налична ли е все още софтуерната актуализация след „руутване“?

                     Ако текущият софтуер е бил променен чрез „руутване“ или чрез друг метод, актуализацията вече няма да бъде налична.

                     

                 d) Какво ще се случи, ако по време на инсталиране процесът прекъсне поради изтощена батерия?

                     - След като захранването се възобнови, инсталирането ще се рестартира от там, където е спряло.

  

                 e) Защитени ли са данните на потребителя?

                     Ако данниет са копирани в друга локация, то тре няма да бъдат изгубени.

                       Въпреки това архивирането на данните е препоръчително, тъй като не може да бъде гарантирана тяхната сигурност.

 

                 f) Когато са достъпни няколко версии, мога ли да актуализирам телефона направо с последната софтуерна версия?

                     - Актуализацията трябва да бъде извършена в последователен ред.

  

                g) Има ли някаква разлика между софтуера, изтеглен от интернет и този, изтеглен от FOTA?

                     - Софтуерът, изтеглен от интернет е същия, като този, изтеглен от FOTA.

*Задължителен въпрос