Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Защо усещам лек токов удар при допир с хладилника?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Хладилници
  • Последно актуализирани 23/06/2015

Защо усещам лек токов удар при допир с хладилника?(Стандартен/Търговски хладилник, Фризер, Охладител за вино)

 

 

symptom Симптом

             ■ Лек токов удар при допир с хладилника

 

cause Причина

             1.Ако вие сте единственият човек, който усеща токовия удар, това може да бъде статичен електрически удар. Това се случва по-често, когато времето е сухо, и интензивността на удара се усеща по различен начин от хората.

                2. През лятото, когато влажността на въздуха е по-висока, при контакт на кожата ви с хладилника може да усетите лек токов удар поради слабото електричество, протичащо през уреда или дръжките му.

 

how to fix Решение

              Уверете се, че контактът е заземен..

Ако все още усещате токов удар, дори ако контактът е заземен и хладилникът е включен в него правилно, моля, свържете се със сервизния център.

 

pic 1

       < 220V заземен контакт >

pic 2

< Проверете дали уредът е плътно включен в контакта >

 

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500