Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Усеща се статично електричество или напрежение по корпуса на уреда

продукта

Усеща се статично електричество или напрежение по корпуса на уреда


 Симптом

При допир се усеща напрежение, статично електричество


 Причина

1.Чувствителност: Интензивността се чувства различно от различни хора.

2.Лошо заземяване: Ако продуктът не е заземен правилно, може да се почувства напрежение. → LG Electronics се съобразява с ограниченията от международния стандарт, така че да гарантира безопасността на клиента. Решение

▶Ако вие сте единственият човек, който усеща удар, това може да бъде статично електричество. Това се случва по-често, когато времето е сухо, и интензивността се усеща различно от различни хора.

▶ Когато въздухът е влажен през лятото или ако кожата ви докосне хладилника, може да усетите лек токов удар. Опитайте се да включите в заземен контакт и проверете дали отново усещате същото. Ако не е, свържете се с център за обслужване на клиенти.

▶ Макар че уредът е заземен, има случаи, когато не е свързан правилно. Опитайте се да включите захранващия кабел в обратната позиция.

▶ Ако все още се чувствате несигурни, можете да се свържете проводник към платката на гърба или предната част на хладилника, след това го свържете към мястото, където той може да бъде заземен (метална водна тръба или електрическа кутия-изход за кабелна телевизия ). Тогава токовият поток ще бъде сведен до минимум.

▶  Ако усещате твъде силно удара, незабавно се свържете с център за обслужване на клиенти.


- Лек токов удар при докосване на вратата.

Ако не е заземен, минимално количество ток може да бъде генерирано, но това е безвредно за човешкото тяло. (Международният стандарт изисква ниво под 1.5 mA, но LG хладилникът поддържа ниво под 0.3 mA).


Ако вашият контакт не е заземен, или е заземен, но свързването не е правилно, може да се чувствате много слаб токов удар, когато кожата ви докосне вратата на хладилника, но това е безвредно за човешкото тяло. Усещането е подобно на това, което чувствате, когато изведнъж хващате дръжката на вратата на колата врата или когато обличате пуловер.

Макар заземен, има случаи, когато уредът не е свързан правилно. Ако усещате токов удар, опитайте да включите захранващия кабел в обратната позиция.

Ако все още се чувствате несигурни, можете да се свържете проводник към платката на гърба или предната част на хладилника, след това го свържете към мястото, където той може да бъде заземен (метална водна тръба или електрическа кутия-изход за кабелна телевизия ). Тогава токовият поток ще бъде сведен до минимум.

Всички компании за електроника спазват международния стандарт и ако се установи опасни изтичане на ток, те провеждат цялостна проверка и изтеглят дефектните продукти. По този начин, вашата безопасност е осигурена.

*Задължителен въпрос