Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Шум при движение на клапата (damper)

Troubleshooting

Шум при движение на клапата (Damper)


 Симптом

Бръмчене при движение на клапата.

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">


</SPAN>


 Решение

1. Надпис: Чувате ли периодично бръмчене в хладилника? Това се дължи на работата на „damper“ клапата.


2. Надпис: Клапата е тази, която освобождава циркулацията на студен въздух, когато е необходимо, и я спира, когато вече не е нужна.

Както можете да видите в рисунката, стопираща пластина се отваря и затваря, в зависимост от ситуацията.


<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">


3. Надпис: Клапата “damper” се отваря и затваря от вътрешния мотор и генерира бръмчащ звук (веднъж в 6 сек.), което гарантира нормалната работа на контролирането на студения въздух.

</SPAN>
*Задължителен въпрос