Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Слабо охлаждане в хладилната част

Troubleshooting

Слабо охлаждане в хладилната част


 Симптом

В хладилното отделение е топло, слабо охлажда, храната се разваля лесно.


<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">

 Причина

1. Проверете хладилника.

① Ако вратите не са затворени правилно, хладният въздух ще се насочи навън, а топлият въздух ще проникне в хладилника. Това може да доведе до слабо охлаждане.

② Ако има твърде много предмети по рафтовете или ако те блокират вентилационните отвори, въздухът няма да цциркулира и това може да отслаби охладителната система.


2. Проверете храната.

① Ако храната е била поставена неотдавна или ако сте сложили много топла храна, това повишава температурата в уреда и може да доведе до слабо охлаждане. Ако в топло време отворяте вратата твърде често, това ще увеличи вътрешната температура и храна може да не се охлади.


3. Проверете заобикалящата среда.

① Ако вратите не са затворени правилно, хладният въздух ще се насочи навън, а топлият въздух ще проникне в хладилника. Това може да доведе до слабо охлаждане.

② При състояние на лоша вентилация, охлаждането ще отслабне.

③ Ако околната температура е твърде висока, тя би могла да повлияе на хладилника. Ако е инсталиран в студена среда, може да чувствате температурата като по-висока от нормалната, поради малката разлика между вътрешната и външната температура..


4. Други.

① След инсталация или след сервизно обслужване на уреда, охлаждане на храната отнема повече време..

</SPAN> Решение

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">

1. Проверете хладилника.

① Проверете дали съдовете и храната са подходящо сложени и затворете плътно вратата.

② Подредете храната така, че да не блокира въздушните отвори..


2. Проверете храната.

① В зависимост от количеството на храната, се изисква различен период от време, за да бъде охладена. Преди поставянето на храната в хладилника, първо я оставете да изстине. Ако температурата на околната среда е твърде висока, въздържайте се от често отваряне на вратите.


3. Проверете заобикалящата среда.

① Огледайте хладилника.

② Оставете достатъчно пространство около хладилника за добра вентилация.

③ Температурата на околната среда трябва да е между 5 ℃ ~ 35 ℃. Когато уредът се инсталира в студена среда, тогава може само вие чувствате температурата като по-висока. Така че, ако храната не е развалена, това не е проблем.


4. Други.

</SPAN>

① Ако включите захранването, отнема 1 ~ 2 часа хладният въздух да циркулира, но може да отнеме 2 ~ 3 дни, за да се постигне оптимална температура в зависимост от количеството на храната.*Задължителен въпрос