Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Слабо охклаждане във фризерната част

Troubleshooting

Слабо охлаждане във фризерната част


 Симптом

Слабо замразяване. Хранителните продукти се размекват. 

Храните са размразени. Сладоледът се топи.


 Причина

1. Настройте температурата.

① Ако е зададена висока температура на фризера, храната може да се стопи.

② Ако в хладилника е настроена висока температура, той може да се затопли. В хладилника има сензор, който контролира температурата на фризера. Ако е настроена висока температура, температурата във фризера също ще се покачи.

.


2. Проверете хладилника.

① Ако вратите не са затворени правилно, студеният въздух ще се насочи навън, а топъл въздух ще влезе вътре. Това може да да доведе до слабо охлаждане.

② Ако има твърде много предмети по рафтовете или ако те блокират вентилационните отвори, въздухът не ще циркулира добре и храната може да се размрази. Хладният въздух около рафтовете по-слаб, така че храни, като напр. сладолед,  могат да се разтопят.


3. Проверете храната.

① Ако сте поставили храната неотдавна или, или ако тя е била топла, това повишава вътрешната температурата и може да доведе до затопляне на фризера. Ако отворяте вратата твърде често в топлото време, това ще се увеличи вътрешната температура и храна може да не се охлади.

.


4. Проверете заобикалящата среда.

① Ако уредът е изложен на пряка слънчева светлина или близо до газов котлон, охлаждането може да е слабо.

② При лоша вентилация, охлаждането може да е слабо.

③ Ако температурата на заобикалящата среда е твърде висока, тя би могла да повлияе на хладилника.

④ След първоначално включване или след ремонт постигането на задоволително охлаждане изисква достатъчно време.


5. Други.

① Ако не включите захранването, няма да има хладен въздух. Решение

1. Настройте температурата..
① Намалете температурата.
※ Местоположение на термостата и начина на настройка на температурата могат да се различават, в зависимост от модела.
② Ако е зададена висока температура, намалете я.
Местоположение на термостата и начина на настройка на температурата могат да се различават, в зависимост от модела.


2. Проверете хладилниа.
① Проверете за продукти, които пречат на затварянето на вратата. Затворете вратата плътно.
② Пренаредете храната рафтовете и се уверете, че не блокира вентилационните отвори. Въздухът церкулира в предната част на фризера. Бъдете внимателни да не блокирате пътя на въздуха с найлонова торбичка или вестник. Храни като сладолед съхранявайте в близост до вентилационния отвор.

  


3. Проверете храната.
① В зависимост от количеството на храната, се изисква различен период от време, за да бъдат охладени. Преди да поставите храната в хладилника, първо я охладете. Ако температурата на околната среда е твърде висока, въздържайте се от твърде често отваряне на вратите.


4. Проверете заобикалящата среда.
① Огледайт ехладилника.


② Оставете достатъчно пространство около хладилника за добра вентилация.


③ Температурата на околната среда трябва да бъде между 5℃ ~ 35℃.


④ След включване на захранването, отнема 1 ~ 2 часа за хладния въздух да циркулира, но достигането на оптимална температура може да отнеме 2 ~ 3 дни, в зависимост от количеството на храната.


5. Други.
① Ако лампата не свети като отворите вратата, извадете захранващия кабел и включете отново. Ако все още не свети, опитайте да включите в контакта друг уред и проверете дали работи правилно. Ако другият уред също не се включва, контактът е неизправен. Включете в друг контакт. Ако другият уред се включва, тогава продуктът се нуждае от проверка от сервизен инженер. Свържете се с център за обслужване на клиенти.

 

*Задължителен въпрос