Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Слабо охклаждане във фризерната част

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Хладилници
  • Последно актуализирани 14/12/2016

Слабо охлаждане във фризерната част


 Симптом

Слабо замразяване. Хранителните продукти се размекват. 

Храните са размразени. Сладоледът се топи.


 Причина

1. Настройте температурата.

① Ако е зададена висока температура на фризера, храната може да се стопи.

② Ако в хладилника е настроена висока температура, той може да се затопли. В хладилника има сензор, който контролира температурата на фризера. Ако е настроена висока температура, температурата във фризера също ще се покачи.

.


2. Проверете хладилника.

① Ако вратите не са затворени правилно, студеният въздух ще се насочи навън, а топъл въздух ще влезе вътре. Това може да да доведе до слабо охлаждане.

② Ако има твърде много предмети по рафтовете или ако те блокират вентилационните отвори, въздухът не ще циркулира добре и храната може да се размрази. Хладният въздух около рафтовете по-слаб, така че храни, като напр. сладолед,  могат да се разтопят.


3. Проверете храната.

① Ако сте поставили храната неотдавна или, или ако тя е била топла, това повишава вътрешната температурата и може да доведе до затопляне на фризера. Ако отворяте вратата твърде често в топлото време, това ще се увеличи вътрешната температура и храна може да не се охлади.

.


4. Проверете заобикалящата среда.

① Ако уредът е изложен на пряка слънчева светлина или близо до газов котлон, охлаждането може да е слабо.

② При лоша вентилация, охлаждането може да е слабо.

③ Ако температурата на заобикалящата среда е твърде висока, тя би могла да повлияе на хладилника.

④ След първоначално включване или след ремонт постигането на задоволително охлаждане изисква достатъчно време.


5. Други.

① Ако не включите захранването, няма да има хладен въздух. Решение

1. Настройте температурата..
① Намалете температурата.
※ Местоположение на термостата и начина на настройка на температурата могат да се различават, в зависимост от модела.
② Ако е зададена висока температура, намалете я.
Местоположение на термостата и начина на настройка на температурата могат да се различават, в зависимост от модела.


2. Проверете хладилниа.
① Проверете за продукти, които пречат на затварянето на вратата. Затворете вратата плътно.
② Пренаредете храната рафтовете и се уверете, че не блокира вентилационните отвори. Въздухът церкулира в предната част на фризера. Бъдете внимателни да не блокирате пътя на въздуха с найлонова торбичка или вестник. Храни като сладолед съхранявайте в близост до вентилационния отвор.

  


3. Проверете храната.
① В зависимост от количеството на храната, се изисква различен период от време, за да бъдат охладени. Преди да поставите храната в хладилника, първо я охладете. Ако температурата на околната среда е твърде висока, въздържайте се от твърде често отваряне на вратите.


4. Проверете заобикалящата среда.
① Огледайт ехладилника.


② Оставете достатъчно пространство около хладилника за добра вентилация.


③ Температурата на околната среда трябва да бъде между 5℃ ~ 35℃.


④ След включване на захранването, отнема 1 ~ 2 часа за хладния въздух да циркулира, но достигането на оптимална температура може да отнеме 2 ~ 3 дни, в зависимост от количеството на храната.


5. Други.
① Ако лампата не свети като отворите вратата, извадете захранващия кабел и включете отново. Ако все още не свети, опитайте да включите в контакта друг уред и проверете дали работи правилно. Ако другият уред също не се включва, контактът е неизправен. Включете в друг контакт. Ако другият уред се включва, тогава продуктът се нуждае от проверка от сервизен инженер. Свържете се с център за обслужване на клиенти.

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500