Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[Пералня] IE Код за грешка 2

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Перални машини
  • Последно актуализирани 03/10/2014

 

IE Код загрешка 2

 

 

Причина

 

B мястото на свръзване на водоснабдяващия маркуч има филтър. Неговата основна функция е да филтрира входящата вода.

Подаването на вода няма да е правилно, ако този участък е запушен. Затворете крана на водата и извадете маркуча от пералнята. Почистете филтъра и го поставете обратно.

 

Как да почистим филтъра на водоснабдяващия маркуч

 

 ① Затворете крана на водата и издърпайте захранващия кабел от контакта.

 ② Завъртете гайката на маркуча в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да го отделите от уреда. С помощта на клещи извадете филтъра.

 

[Отстранете филтъра с помоята на клещи]

 

[Филтърна ръжда]

 

 ③ Под течаща вода почистете филтъра от наслагванията по него с помощта на четка за зъби. След почистване поставете отново на мястото ѝ.

 

 

  ※ Забележка: "IE“ код за грешка означава, че водата не е достигнала нужното ниво в рамките на 8 мин..

 

 

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500