Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Как да избегна токов удар при допир със сушилнята?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Перални машини, Сушилни
  • Последно актуализирани 18/05/2015

Как да избегна токов удар при докосване на сушилнята?

 

 

 

cause Причина

 

        -  Ако чувствате слаб токов удар при допир със сушилнята, най-вероятно това е статично електричество.

           Статичното електричество обикновено се получава при сухо време.

     

         - Можете да почувствате слаб токов удар поради електрическия ток, протичащ по протежение на външната обвивка на уреда или дръжката при влажно време, особено през лятото.

 

how to fix Решение

 

         - Моля, проверете дали контактът, в който е включен уредът, е заземен.     
         - Ако контактът е заземен, издърпайте кабела и включете отново. 

         - Ако все още усещате токов удар, въпреки че контактът е заземен и кабелът е включен правилно, свържете със сервизния център.

 

          ▶  Относно електрическата инсталация:

     

              Апартамент: свържете се с домоуправителя     

              Къща: обадете се на компанията доставчик на ел. енергия

              grounding pin

                                  <Връзка - проверка на заземяване>

                            caution for electric shock

                                        <Внимание : токов удар>

 

 

 

 

 

 

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500