Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Какви са изискванията за използването на сушилня?

Troubleshooting

Какви са изискванията за използването на сушилня?

 

 

 

how to fix Решение

 

       1. Свържете се с доставчика на енергия, ако капацитетът на прекъсвача отговаря на изискванията 
           (ако капацитетът не е достатъчен, може да се наложи да бъде увеличен)

 

       2. Ако повече електрически уреди са включени в разклонител, ел. захранването може да бъде прекъснато по време на работа.

           Мощността на удължаващия кабел трябва да е 2300W 15A (мощността на сушилнята е AC 220V 10A).

 

             multi-outlet strip

     

         ※ Не се препоръчва, освен ако не е абсолютно необходимо.

 

 

 

*Задължителен въпрос