Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Защо на дисплея се появява съобщение „Empty Water“?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Перални машини, Сушилни
  • Последно актуализирани 25/05/2015

Защо на дисплея се появява съобщение „Empty Water“?

 

 

 

cause Причина

 

       - Ако сушилнята спре и на дисплея мига съобщение „Empty Water“, уредът не източва правилно водата.

 

 

how to fix Решение

 

     1. В началото на цикъла, след натискане на бутон Power започва да мига съобщение „Empty Water“.

 

          

           Empty Water

                         <Появява се „Empty Water“>

  

      2. Изпразнете контейнера за вода преди да използвате сушилнята.

  

      3. Поставете дрехи в барабана и натиснете бутон Старт/Пауза. Съобщението „Empty Water“ ще изчезне.

 

      4. Съобщението „Empty Water“ се появява, когато уредът не може да пристъпи към сушене, докато резервоарът за вода е пълен. 

      5. Изпразнете резервоара и натиснете бутона Старт/Пауза, за да възобновите сушенето.

 

      6. Проверете дали дренажният маркуч не е усукан лил прегънат, дали краят на маркуча не е по-високо от сушилнята или е потопен във вода.

 

           Drain hose installation


 

 

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500