Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Какво да направя, ако сушилнята не работи?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Перални машини, Сушилни
  • Последно актуализирани 25/05/2015
Какво да направя, ако сушилнята не работи?


 

 

cause Причина

 

       - Сушилнята може да се изключи, ако е свързана към разклонител или кабелът е за ток 10А. 

 

       - Child Lock (Детско заключване) е защитна функция, за да се предотврати повреда поради грешка или детска игра.
          Когато Child Lock е включено, всички бутони на сушилнята са блокирани.  

       - Wrinkle Free функцията (без намачкване) е удобна в случите, когато не можете да извадите дрехите веднага след изсушването им.. 
         Когато тази функция е активна, барабанът ще се завърта за 10 секунди на всеки 5 минути след завършване на сушенето.

 

       - Ако в сушилнята се използва перилен препарат или омекотител, това може да причини  късо съединение.

 

 

how to fix Решение

 

     - Ако повече уреди са свързани в един разклонител, електрозахранването може да прекъсне поради претоварване. Препоръчително е сушилнята да бъде включена самостоятелно в заземен контакт.


     - Бутоните на уреда могат да бъдат използвани нормално, когато функцията Child Lock е изключена. 
  

     - Wrinkle Free е функция, предотвратяваща прекаленото намачкване на тъканите, когато престояват в барабана продължително време след приключване на сушенето.
        Когато е включена, нагревателят не работи, а барабанът периодично се завърта с прекъсвания.
       
       - Моля, не използвайте перилен препарат и омекотител в сушилнята.
 

      child lock activation/deactivation

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500