Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Проверихте ли щепсела?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Перални машини
  • Последно актуализирани 25/05/2015

Проверихте ли щепсела?

 

 

cause Причина

 

         ■ Ако щепселът не е правилно включен в контакта, устройството няма да може да бъде включено.

       

          В случай на разклонител, проверете прекъсвача.

 

 

how to fix Решение

 

         ■ Ако уредът не се включва със звуков сигнал, свържете се със сервизния център.
 
         ■ Ако няма никакъв звук, опитайте да включите други ел. уреди (напр. зарядно за телефон), за да проверите дали контактът работи.

 

         ※ За вградени контакти, моля, свържете се със сервизен център, за да се провери дали това не се дължи на прекъсвача.

 

               socket

                       <Щепсел на пералня>

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500