Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Почистен ли е дозаторът?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Перални машини
  • Последно актуализирани 25/05/2015
Почистен ли е дозаторът?

 

 

cause Причина

 

         ■ Когато се използва прекомерно количество перилен препарат, част от него може да остане неразтворен и да блокира водния поток в уреда, причинявайки теч.
 
 

how to fix Решение

 

         Използвайте подходящо количество перилен препарат и редовно почиствайте дозатора, изваждайки го от уреда.

 

         ■ Ако дозаторът не се почиства, остатъци от перилен препарат може да останат в него и да се влеят в барабана, причинявайки образуване на пяна по време на изплакване.

 

                 guideline for detergent level

                                       <Нормално количестви перилен препарат>

 

 

      Почистване на дозатора

            

           - Дозаторът трябва периодично да се почиства за пълноценна работа.

              В противен случай водата може да прелее или изтече заради остатъка от препарат в дозатора.

           - Разглобете напълно дозатора и го почистете.

 

             1) Натиснете и задръжте капачката над отделението за омекотителя и бавно издърпайте дозатора.
 
             2) Почистете дозатора и мястото около него.
 
             3) Препоръчително е дозаторът да се почиства веднъж седмично.
 
                front-loading machine cleaning
                                 < Дозатор на пералня с предно зареждане >
 
                6 motions machine cleaning
                          <Дозатор на пералня с предно зареждане>

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500