Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Какво да направя, ако уредът спре и дисплеят се изключи?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Микровълнови печки
  • Последно актуализирани 12/06/2015

Какво да направя, ако уредът спре и дисплеят се изключи?

 

 

 

 

 

Symptom Симптом

 

             1. Уредът спира и дисплеят се изключва.

 

 

 

 

Cause Причина

             

             1. Дисплеят ще се изключи, ако уредът не се използва в продължение на 5 мин. за да бъде спестена енергия.

  

             2. Отворете и затворете вратата, за да деактивирате енергоспестяващата функция.

 

 

 

How to fix Решение

  

             1. Проверете дали захранващият кабел или разклонителят е включен правилно.  

                  Убедете се, че захранващият кабел е плътно включен в контакта.

 

 

                                     Make sure the power cord is firmly inserted to an outlet.

 

             2. Дисплеят ще се изключи, ако продуктът не се използва в продължение на 5 мин., тъй като се активира енергоспестяващата функция.
 
 
                                      Display will be turned off if the product is not used for five minutes as Energy Saving feature is activated to save power.
 

             3. Натиснете който и да е бутон или отворете и затворете вратата, за да деактивирате функцията.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500