Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Проблеми със стъклената поставка / Не се движи

  • Други
  • Други
  • Operation
  • Микровълнови печки
  • Последно актуализирани 29/11/2016

Проблеми със стъклената поставка / Не се движи


 Симптом

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal; VERTICAL-ALIGN: baseline; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none">

Проблеми със стъклената поставка.


</SPAN>

 Причина

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal; VERTICAL-ALIGN: baseline; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none">

Не се движи.</SPAN>

 Решение

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal; VERTICAL-ALIGN: baseline; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none">

Има ли тежък предмет върху поставката?

Тежки предмети върху поставката могат да попречат на правилно ѝ въртене. Ако предметът върху поставката е тежък, поставете някакъв по-малък съд и проверете дали след това ще може да се движи. Ако тогава може да се движи, ще е необходимо да разделите храната в два съда и да затоплите отделно. Стъклената поставка правилно ли е поставена върху въртящия пръстен?

Проверете поставката, за да се уверите, че тя е поставена правилно върху пръстена, иначе тя няма да се движи правилно.

Въртящият пръстен правилно ли е поставен? Не е ли повреден?

Ако въртящият пръстен не е поставен правилно, той няма да се движи. Съответно и стъклената поставка няма да се движи. Ако въртящият пръстен е повреден, ще бъде необходимо да се замени. Не работете с устройство с повреден въртящ пръстен.Има остатъци храна в релсата на въртящия пръстен?

Премахнете стъклената поставка и въртящия пръстен и проверете за хранителни отпадъци, които биха могли да възпрепятстват движението на пръстена. Премахнете всички останки и проверете отново дали пръстенът се движи.Повредена ли е стъклената поставка?

Ако поставката е пукната или повредена, не я използвайте. Тя трябва да бъде заменена.
</SPAN>

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500