Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Проблеми с контролния панел

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Микровълнови печки
  • Последно актуализирани 29/11/2016

Проблеми с контролния панел


 Симптом

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal; VERTICAL-ALIGN: baseline; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none">

Проблеми с контролния панел

</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal; VERTICAL-ALIGN: baseline; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none"></SPAN>

 Решение

<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; FONT-VARIANT: normal; VERTICAL-ALIGN: baseline; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: black; FONT-STYLE: normal; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none">

Можете ли фолиото върху контролния панел да бъде отстранено?

Да. Фолиото върху контролния панел е там, за да го защити по време на транспортиране. То няма функционално предназначение. То може да бъде оставено, но с течение на времето под него може да се образуват мехурчета. Тогава е най-добре е да го премахнете. То може да бъде отстранено още след закупуването на продукта.Бутоните работят, но не се чува звук?

Обърнете се към Ръководство за експлоатация на дадения модел. Някои модели имат способността да изключат звуков сигнал, който се чува при натискане на бутон. Ако желаете да включите звука, следвайте инструкциите в Ръководството заексплоатация.


Бутоните не реагират при натискане?

1. Уверете се, че детската защита не е включена. Обърнете се към Ръководството за експлоатация на дадения модел. Ако продуктът има детско заключване, изключете тази функция и опитайте отново да работите с контролния панел. Ако това не разреши проблема, изключете захранването на уреда за около 2-3 минути. Ако след рестартиране не работи, свържете се със сервиз.

2. Моделите със стъклен сензор изискват стъклото да е сухо.Часовника на дисплея показва неправилно време?

Обърнете се към Ръководство за експлоатация, за да настроите функцията на часовника. Ако има прекъсване на захранването, часовникът ще се нулира и трябва да бъде настроен наново.Дисплеят изпизсва, че контролният панел е заключен (LOCKED).

Контроният панел се е заключил.
->Натиснете и задръжте Clear / Off за около 3 секунди, за да отключите контролния панел.Ако дисплей показва низходящо отброяване на времето, но фурната не готви.

Уверете се, че вратата е плътно затворена.
Проверете дали вместо функция за готвене не е бил стартиран таймерът.
</SPAN>

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500