Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Проблеми със захранването - Няма захранване

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Микровълнови печки
  • Последно актуализирани 29/11/2016

Проблеми със захранването - Няма захранване


 Симптом

Проблем със захранването.


<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">

 Причина

Няма захранване.


</SPAN>


 Решение

Захранващият кабел плътно ли е свързан?

Уверете се, че захранващият кабел е включен правилно в контакта. Той може да се е разхлабил или въобще да не е включен. Ако е така, включете плътно в контакта. След като сте го включили правилно, проверете дали устройството ще се задейства.Проверете електрическия прекъсвач или предпазителя.

Ако прекъсвачът се е изключил или предпазителят е изгорял, устройството няма да се включи. Включете прекъсвача или, ако е необходимо, сменете предпазителя. След като това бъде направено, провете устройството, за да се види дали сега получава захранване. Ако това е било проблемът, уверете се, че кнтактът е на съответния прекъсвач.

Токов удар
 - Изключете микровълновата фурна от захранване, след това включете отново.

Електричски контакт
Микровълновата фурна обикновено консумира 10 ~ 15A. Проверете капацитета на вашия контакт. Ако микровълновата фурна използва тозо контакт заедно с друг уред, проверете общия ток.


Дали в контакта, който използвате, има захранване?

Проверете контакта с друго устройство, като например лампа или друг уред със същата мощност. Ако другото устройство получава захранване, но микровълновата фурна не, ще бъде необходимо да се обърнете към сервиз. Вижте гаранционната карта на конкретния модел, за да се проверите условия.

Възможно е уред, който се включва за първи път или след спиране на тока, да не работи правилно. Това може да бъде резултат от объркване в микрокомпютъра. Изключете устройството за около 15-20 секунди, включете обратно и се опитайте да работите с него.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500