Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[Прахосмукачка] Прахът не е попаднал в контейнера за смет

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Прахосмукачки
  • Последно актуализирани 13/08/2014

Прахът не е попаднал в контейнера за смет

 

 

Решение

Поставете правилно контейнера. (Подава звуков сигнал, когато е поставен правилно.)


Звуков сигнал:“Check the dust bin” ("Проверете контейнера за смет")
Установена е грешка при поставянето на контейнера.


1. Контейнерът не е в уреда?

     Отворете капака и проверете контейнера. Ако липсва, поставете го.

     ① Повдигнете капака

     ② Поставете контейнера (Ще чуете звуков сигнал, когато е на мястото си)

     ③ Затворете капака.

 

 

 

 

2. Капакът не се затваря, както трябва?

     Капакът е отворен, не се затваря поради външна причина.

     Отстранете проблема, проверете контейнера и отново затворете капака.

     Ще чуете звуков сигнал, ако капакът или сензорът е прашен.

     Моля, почистете сензора.

 

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500