Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Защо чувам шумове от моята климатична инсталация?

продукта

Защо чувам шумове от моята климатична инсталация?

 

 

 

  Симптом

 

            Шум > Бръмчящ звук от вътрешното тяло.

            Изтичане > Кондензация върху перката на вътрешното тяло.

 

 

  Причина

 

            Когато филтрите са запушени или блокирани, вътрешното тяло може да издаде бръмчящ звук.

            Моля, почистете филтрите за  прах и за пречистване на въздуха.

            След почистване на филтрите оставете прозорците отворени за повече от 10 минути, за да влезе достатъчно въздух в помещението.

            За основно почистване на всяка една част, моля, свържете се със сервизния център.

            

            ※Моля, почиствайте филтрите веднъж на две седмици, за да се запази ефективността на продукта.

 

 

  Как да почистите въздушния филтър

 

               ① Задръжте края на вентилационните отвори с двете си ръце и издърпайте напред, за да се отвори. Извадете антибактериалния филтър. 

                                                       

               Почистете с прахосмукачка или мека четка. Ако филтърът се нуждае от цялостно почистване, опитайте се да го измиете с неутрален почистващ препарат.

                 (Уверете се, че температурата на водата, която използвате, е под 40 ℃). 

                 Изсушете филтъра на сенчесто място, избягвайки пряка слънчева светлина.        

                                                        

              ③ Поставете филтъра обратно в първоначалната му позиция и плътно затворете капака.

                              

                                                                      

  Как да разглобите и сглобите въздушния филтър

 

          ※ Моля, почиствайте филтъра веднъж на 1-2 месеца, за да се запази ефективността на продукта.

 

             ① Натиснете кукичките на решетката, както е показано по-долу.

 

                      

             

 

             ※ Внимавайте филтърът да не изпадне от решетката. 

             ※ Ако устройството има повдигаща се решетка, моля, изчакайте, докато решетката спре напълно, и след това извадете филтъра от нея.                 

             ※ Внимавайте решетката да не се изплъзне от улеите.

            

             За да премахнете само филтъра, хванете и дръпнете надолу дръжката, както е показано на фигурата. Плъзнете надолу филтъра до края.           

 

        1. Как да разглобите само филтъра

 

             Повдигнете го малко, преди да го дръпнете надолу. Проверка кукичките, за да избегнете внезапно падане (разединяване).

 

             ② Дръпнете филтъра надолу.

 

           

 

 

        2. Как да разглобите филтъра и решетката


            Повдигнете предната решетка и разглобете филтъра.

 

 

          

             

           ② Повдигнете от кукичките, преди да дръпнете надолу. 

 

           ③ Дръпнете филтъра надолу.

 

           


 

 

        3. Как да почистите праха от филтъра

 

            Използвайте прахосмукачка или мека четка за да почистите праха от филтъра.

            Ако филтърът се нуждае от цялостно почистване, опитайте се да го измиете с неутрален почистващ препарат. (Уверете се, че температурата на водата, която използвате, е под 40 ℃)

            Изсушете филтъра на сенчесто място, избягвайки пряка слънчева светлина.

             Жващането на филтъра и от двете страни и разклащане му може да го увреди. 

 

 

            


 

         4. Как да сглобите филтъра

 

            Сглобете филтъра в обратен ред. Моля, притиснете всички краища на филтъра.

 

 

           How to assemble the filter

*Задължителен въпрос