Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Какво да направя, за да се предпази външното тяло?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Климатична техника
  • Последно актуализирани 29/06/2015

Какво да направя за да се предпази външното тяло?

 

 

 

 Външното тяло е изложено на дъжд и сняг

 

 

Symptom Симптом

 

            Външното тяло е изложено на дъжд и сняг.

 

 

 

How to fix Решение

 

 

            1. Тъй като външното тяло е предназначено да се използва на открито, също както и превозните средства, сняг или дъжд не въздействат на функционирането на уреда.

 

            2. Външното тяло ще работи нормално, без да е защитено с покривка през зимата.

                За да се запази на външното тяло от сняг или дъжд, опитайте да поставите заслон над устройството.

 

 

                outdoor unit  Do not put a cover on the outdoor unit 

                                       < Външно тяло >                                < Не покривайте външното тяло >

 

 

 

 

 

 Какво да направя, когато външното тяло е наводнено?

 

 

Symptom Симптом

   

             Външното тяло е наводнено.

 

 

Cause Причина

  

             В рамките на външното тяло са изградени електрически вериги. Наводняването му може да доведе до изтичане на ток или повреда на уреда.

 

 

How to fix Решение

 

             Съществува риск от токов удар. Моля, изключете захранващия кабел или натиснете надолу прекъсвача.

             Свържете се със сервизен център за техническа помощ.

 

 

            check the flooded outdoor unit

 

<Свържете се с квалифициран техник, за да провери наводненото външно тяло>

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500