Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Автоматично размразяване на външното тяло

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Климатична техника
  • Последно актуализирани 29/06/2015

Автоматично размразяване на външното тяло

 

 

 

symptom Симптом

 

        - При отопление от външното тяло не излиза топъл въздух, а се изпарява газ.

 

 

 

cause Причина

 

      1. Ако външната температура е ниска и влажността на въздуха е висока, върху топлообменника се образува скреж.

 

        2. Заскрежаването може да намали ефективността на отоплението. Ще започне автоматично размразяване за отстраняване на замръзването. Отоплението ще се прекрати за 5-7 минути.

 

        3. При моделите с жични дистанционни управления в долния ляв ъгъл на дисплея ще се появи икона с капка.  

            Отоплението ще се прекрати за 5-7 минути.

 

           

            floor standing air-conditioner and displayceiling built-in air-condtioner with display

 

 

        4.При моделите, които използват безжични дистанционни управления по време на размразяване ламелите ще бъдат почти затворени и няма да излиза топъл въздух.

 

        5. По време на размразяване външното тяло може да генерира пара. Това е нормален симптом на размразяването.

 

        6. В резултат от топенето на леда под външното тяло може да се събере вода. Уверете се, че водата се оттича правилно.

 

 

          wired remote controller                                        heat exchanger                                                    vaporizing

      

Ефективността на отоплението може да намалее                Икона на размразяване в левия                                         Външното тяло генерира пара 
поради заскрежаване на топлообменника                           долен ъгъл                                                                        по време на размразяване

 

 

 

       7. Ако външната температура е ниска и влажността на въздуха е висока, в отоплителен режим върху топлообменника се образува скреж.

 

       8. Заскрежаването може да намали ефективността на отоплението. Ще започне автоматично размразяване за отстраняване на замръзването.

 

 

           defrosting on heat exchanger

 

  

       9. По време на размразяването ще се образува пара. 

           В резултат от топенето на леда под външното тяло може да се събере вода. Това е нормално и не е неизправност на уреда.

 

 

                 vaporizing

                      При разтопяване на леда се образува пара и се събира вода 


              

 

 

 

 

 

 

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500