Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Програмиране – Quick timer (Вградено дистанционно управление)

  • Други
  • Други
  • Operation
  • Климатична техника
  • Последно актуализирани 29/06/2015
Програмиране - Quick timer (Вградено дистанционно управление)

 

 

 

how to use Употреба

 

 

                Remote controller

 

 

       1. Настройка на таймер

          

           ① Натиснете бутона Set Timer на дистанционното управление.

                На дисплея ще се появи SIMPLE. Изберете брой часове между 1 и 7 с помощта на бутоните горе/долу.

 

           ② Ако вместо SIMPLE се появи Sleep или On, продължете да натискате бутона Set Timer докато на дисплея се появи SIMPLE.

 

           ③ Задайте брой часове и натиснете OK/Clear за да завършите настройката.

 

           ④ Когато настройката е завършена, ще се покажат икони Timer и SIMPLE.

 

           ※ Устройството ще се изключи след зададения брой часове, ако бутонът Set Timer е натиснат по време на употреба.

                Ако бутонът е натиснат, когато уредът не работи, той автоматично ще се включи след зададения брой часове.

 

           ※ Натиснете ESC за да излезете от настройки, или промените в настройките ще бъдат автоматично отменени, ако до 25 секунди не бъде въведена команда.

 

 

                Simple Timer

 

       2. Нстройка на sleep timer

        

          ①Натиснете бутона Set Timer когато продуктът работи.

 

          ② Продължавайте да натискате бутона Set Timer докато на дисплея се появи Sleep.

 

          ③ Изберете брой часове между 1 и 7 и натиснете OK/Clear за да завършите настройката.

 

          ④ След като таймерът е настроен, в долната част на LCD дисплея ще се появи Timer и Sleep.

 

          ⑤ Натиснете ESC за да излезете от настройки, или промените в настройките ще бъдат автоматично отменени, ако до 25 секунди не бъде въведена команда.

 

                    Sleep Timer 

 

          3. Как да включа таймера

           ① Натиснете бутона Set Timer на дистанционното управление.

 

           ② Продължете да натискате Set Timer, докато видите мигаща икона ON.

 

           ③ Изберете сутрин или следобед с помощта на бутоните горе/долу. 

 

           ④ Отидете на Hour с бутоните ляво/дясно и настройте време с бутоните горе/долу.

 

           ⑤ Отидете на  Minute с бутоните ляво/дясно и настройте време с бутоните горе/долу.

 

           Натиснете OK/Clear за да завършите настройката.

 

           Когато настройката е завършена, на дисплея ще се покажат икони Timer и ON.

 

 

               On Timer

 

       4. Как да изключа таймера

 

          ① Натиснете бутона Set Timer на дистанционното управление.

 

          ② Продължете да натискате Set Timer, докато видите мигаща икона OFF.

 

          ③ Изберете сутрин или следобед с помощта на бутоните горе/долу.

 

          ④ Отидете на Hour с бутоните ляво/дясно и настройте време с бутоните горе/долу.

 

          ⑤ Отидете на  Minute с бутоните ляво/дясно и настройте време с бутоните горе/долу.

 

           Натиснете OK/Clear за да завършите настройката. 

 

          Когато настройката е завършена, на дисплея ще се покажат икони Timer и OFF.

  

               Off Timer

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500