Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

В режим на отопление не излиза топъл въздух

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Климатична техника
  • Последно актуализирани 29/06/2015

В режим на отопление не излиза топъл въздух

 

 

 

 

cause Причина

 

       ■ Ако зададената температура е по-ниска или равна на температурата в помещението, вътрешно тяло ще спре работа, когато достигне желаната температура.

 

 

 

how to fix Решение

 

       ▶ Когато не излиза топъл въздух


     1) Проверете настройките на температурата на дистанционното управление.


     2) Проверете стайната температура чрез натискане на бутона Room Temperature.

 

          3) Ако температурата в помещението е по-висока или равна на зададената, задайте температура, по-висока от тази в помещението.


         4) Когато стайната температура достигне зададената температура, отопление ще спре. Моля, коригирайте отново до желаната температура.

 

 

      ▶ Когато зададената температура е по-висока от стайната, но не излиза топъл въздух

     

          - Отоплението се включва, когато температурата в помещението е по-ниска от зададената.

      

          - Стайната температура се открива чрез сензор във вътрешността на продукта. В зависимост от местоположението може да има разлика в температурата. Възможно е стайната температура малко да се различава от откритата от сензора на дистанционното управление..


             1) Задайте температура 30℃ на дистанционното управление.

 

             2) Проверете дали до 4 мин. след задаване на настройката ще излезе топъл въздух. Ако отговорът е да, настройте желаната температура.

 

 

                 remote controllers

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500