Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Защо климатикът се изключва и включва от само себе си по време на работа?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Климатична техника
  • Последно актуализирани 03/07/2015

Защо климатикът се изключва и включва от само себе си по време на работа?

 

 

 

Symptom Симптом

 

             Климатикът ми се изключва и включва по време на работа.

 

 

Cause Причина

       

             Когато е активирано автоматично рестартиране, вътрешното тяло се включва автоматично, щом като е включено към захранването.

            (При някои нови модели функцията автоматично рестартиране е автоматично активирана)

 

          

                  Автоматично рестартиране

 

             Ако по време на употреба захранването е изключено и отново включено, функцията за автоматично рестартиране ще включи уреда с предишните настройки.

 

 

How to fix Решение

 

             Натиснете [Start / Stop] бутона на главното устройство и задръжте за повече от 8 секунди, за да деактивирате / отмените функцията за автоматично рестартиране.

 

             ▶ Как да деактивирате / активирате: Натиснете бутона [Start / Stop] и задръжте за повече от 8 секунди, докато чуете звуковия сигнал.

 

 

           Activating/deactivating Auto Restart

        < Активиране / деактивиране на автоматично рестартиране >

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500