Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Климатикът внезапно се изключва. Защо?

Troubleshooting

Климатикът внезапно се изключва. Защо?

 

 

 Систем

 

             Захранване > Климатикът се изключва сам по време на работа.

 

cause Причина

 

           При лоша вентилация освобождаването на топлината може да прекъсне и ефективността на охлаждане да намалее.   

              (Прегряване на външното тяло)


 Решение

 

             - Ако външното тяло е монтирано в затворено пространство, моторът може да прегрее и внезапно да спре.

             - Моля избягвайте инсталиране на външното тяло на места, където то ще се повлияе от други външни устройства, за да се предотврати повреда.

              - Поставете уреда при 45° ъгъл спрямо други външни устройства, за да се избегне топлината, освобождаваща се от тях.

                                                       

         

*Задължителен въпрос