Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

[Дистанционно управление за климатик LG] [Преносим/прозорец] Климатикът понякога работи, понякога не работи

Troubleshooting

Опитайте тази

1Работете с дистанционното управление, като го насочите към приемника на основното тяло.

➔ Налично е приемане в рамките на 45 градуса наляво и надясно въз основа на приемника на основното тяло.

Изображение, показващо ъгъл на приемане на дистанционно управление

2Дисплеят на дистанционното управление изключен ли е?

➔ Дисплеят на дистанционното управление остава изключен дори след като натиснете бутона за захранване, сменете батериите.

Ако дисплеят не се включва или екранът се включва и изключва след смяна на батериите, дистанционното управление не функционира правилно, така че го сменете.

Изображение на смяна на батерия, ако батерията на дистанционното е изтощена

3Ако дисплеят на дистанционното управление е включен нормално, проверете предавателя на дистанционното управление, като използвате мобилния си телефон.

➔ Можете да проверите дали сигналът на дистанционното управление е нормален, като използвате функцията за камера на вашия мобилен телефон. (Някои модели, включително iPhone, не се поддържат)

Ако дистанционното управление няма проблем, трябва да се провери приемникът на основното тяло.

Изображение на проверка на светлината, излизаща от дистанционното управление с камерата на мобилния телефон

4Разпознаването не се извършва добре, ако наблизо има флуоресцентна лампа с три дължини на вълната.

➔ Проверете след изключване на тривълновата флуоресцентна лампа.
В този момент, ако дистанционното управление работи добре, няма проблем с продукта.

Изображение на флуоресцентна лампа, която пречи на сигнала на дистанционното управление
Забележка
Разделянето и съхраняването на батериите отделно, когато не използвате дистанционното управление за дълъг период от време, може да предотврати разреждането на батериите и причиняването на повреда на дистанционното управление.
* Ако дистанционното управление не се използва за дълъг период от време с поставени батерии, течността от батерията може да изтече и да причини повреда на дистанционното управление.
Изображение за смяна на батерията на дистанционното
Пример) Картина, показваща изтичане на течност от батерията
Изображение на изтичане от дистанционно управление

Това ръководство е създадено за всички модели, така че изображенията или съдържанието може да се различават от вашия продукт.

*Задължителен въпрос