Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Как да разреша проблем при свързване с Bluetooth високоговорител

Troubleshooting

Как да разреша проблем при свързване с Bluetooth високоговорител


 Симптом

Проблем при свързване с Bluetooth високоговорител.


 Причина

Beam проекторът и външните високоговорители не са сдвоени. Решение

Non-Smart TV 

①  След като сдвоите Bluetooth аудиоустройството, то ще бъде запазено в списъка на регистрираните устройства, така че след това, можете просто да го изберете от списъка.
За сдвояване на устройството вижте списъка с регистрирани устройства.


② Проверете дали Bluetooth високоговорителят / слушалките са включени.

※ За някои устройства трябва да бъде настроен на режим на сдвояване. 


③ Ако не можете да ги свържете, следвайки горната процедура, изключете Bluetooth говорителя / слушалките от устройството (мобилен телефон, телевизор и т.н.), с изключение на Mini Beam телевизор, в случай че сте използвали Bluetooth говорителя / слушалките неотдавна.

Ако все още не можете да ги сдвоите, изтрийте устройството от списъка, след това го потърсете и го свържете отново.


※ Списък на регистрирани устройства

① НАСТРОЙКИ на дистанционното управление → WIRELESS → Bluetooth: Включено

② WIRELESS → списък на регистрирани устройства
   (Проверете дали Bluetooth аудиоустройството за сдвояване е включено)


НАЧАЛО→ НАСТРОЙКИ → ЗВУК → ЗВУКОВ ИЗХОД Bluetooth


НАСТРОЙКИ WIRELESS Bluetooth : Включено

*Задължителен въпрос