Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Как да разреша проблем при свързване с Bluetooth високоговорител

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Проектори
  • Последно актуализирани 17/11/2016

Как да разреша проблем при свързване с Bluetooth високоговорител


 Симптом

Проблем при свързване с Bluetooth високоговорител.


 Причина

Beam проекторът и външните високоговорители не са сдвоени. Решение

Non-Smart TV 

①  След като сдвоите Bluetooth аудиоустройството, то ще бъде запазено в списъка на регистрираните устройства, така че след това, можете просто да го изберете от списъка.
За сдвояване на устройството вижте списъка с регистрирани устройства.


② Проверете дали Bluetooth високоговорителят / слушалките са включени.

※ За някои устройства трябва да бъде настроен на режим на сдвояване. 


③ Ако не можете да ги свържете, следвайки горната процедура, изключете Bluetooth говорителя / слушалките от устройството (мобилен телефон, телевизор и т.н.), с изключение на Mini Beam телевизор, в случай че сте използвали Bluetooth говорителя / слушалките неотдавна.

Ако все още не можете да ги сдвоите, изтрийте устройството от списъка, след това го потърсете и го свържете отново.


※ Списък на регистрирани устройства

① НАСТРОЙКИ на дистанционното управление → WIRELESS → Bluetooth: Включено

② WIRELESS → списък на регистрирани устройства
   (Проверете дали Bluetooth аудиоустройството за сдвояване е включено)


НАЧАЛО→ НАСТРОЙКИ → ЗВУК → ЗВУКОВ ИЗХОД Bluetooth


НАСТРОЙКИ WIRELESS Bluetooth : Включено

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500