Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Какво да направя, ако на екрана не се показва картина.

Troubleshooting

Какво да направя, ако на екрана не се показва картина


 Симптом

Няма картина.

 

 Причина

Картина няма да се появи, ако проекторът не е свързан правилно към външни устройства или ако не може да получава сигнал.

 

 Решение

 ① Проверете дали обективът не е покрит.
 ② Проверете свързването на кабелите между проектор, компютър и DVD.
 ③ Вижте дали има сигнал чрез натискане на бутона за избор на вход на дистанционното управление.



※ Неща, които може да проверите


① Проверете дали обективът е покрит с капаче против прах (капаче на обектива).
   
    
Капаче с приплъзване                Отстраняващо се капаче

② Проверете кабелната връзка между проектор, компютър и DVD.

 
  Компютърен кабел
          HDMI кабел        Видео кабел


  
             RGB вход             HDMI вход          Видео вход



③  Проверете сигнала на избрания от бутона на дистанционното управление или на контролния панел вход .


Ако не можете да свържете към компютъра, проверете дали PC кабелът е свързан към RBG IN терминала на проектора правилно.
    
Има някои модели, които имат RGB OUT (изход), така че проверете дали не сте го свързали с RBG OUT.    

     Трябва да свържете кабела към RGB IN.

 


 


Проверете дали настройките на видеодисплей на компютъра са правилни (computer only, duplicate, extend).




*Задължителен въпрос