Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Съвети, когато проекторът е прашен, загрява се и от него излиза дим

продукта

Съвети, когато проекторът е прашен, загрява се и от него излиза дим


 Симптом

Проектор е прашен, загрява се и от него излиза дим.

 

 Причина

Ако вентилационните отвори са запечатани или покрити, проекторът може да не работи правилно.

 

 Решение

На първо място извадете захранващия кабел.
За да премахнете прах или петна, използвайте мека и суха кърпа, за да избършете.


※ Не използвайте спирт, бензин и други химически вещества, защото това може да повреди корпуса.

 

Как да почистите:

① Не пръскайте вода директно към проектора. Не допускайте той да се намокри.
   
- Това може да причини пожар или токов удар.


② 
Когато от уреда излиза дим или неспецифична миризма, или нещо попадне в него, спрете да го използвате.
     
Изключете захранването веднага и извадете кабела от контакта. Свържете се със сервизния център.
   
- Ако продължите да го използвате, може да предизвика пожар или токов удар.


За да премахнете прах или петна от обектива, навлажнете мека кърпа с неутрален препарат и избършете.

Не пръскайте вода директно към проектора. Не допускайте той да се намокри.
   
- Това може да причини пожар или токов удар.

⑤ Ако вода или нещо друго попадне в уреда, спрете да го използвате.

<SPAN style='FONT-FAMILY: "맑은 고딕"; COLOR: black; language: ko; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%'>     Изключете захранването веднага и извадете кабела от контакта. Свържете се със сервизния център.
   
- Ако продължите да го използвате, може да предизвика пожар или токов удар.

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></SPAN>

При почистване на пластмасова част, като напр. корпуса на проектора, изключете от захранване и избършете внимателно с мека кърпа.
    Н
е пръскайте с вода и не бършете с влажна кърпа. Никога не използвайте почистващи препарати, полиращ препарат за кола или за промишлена употреба, абразиви, восък, бензен, спирт и други химически вещества, защото това ще повреди продукта.
  
- Това може да причини пожар, токов удар и повреда (деформация, корозия, счупване).

*Задължителен въпрос