Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Двете страни на картината са изрязани и надписите не се появяват на правилното място

Troubleshooting

Двете старни на картината са изрязани и надписите не се появяват на правилното място

 Симптом

Двете страни на картината са изрязани и надписите не се появяват на правилното място.


 Причина

Това се дължи на разлика в съотношението в зависимост от входния сигнал.
Моля коригирайте съотношението в Настройки.


 Решение

Това може да се дължи на разлика в съотношението в зависимост от входния сигнал. Това не е дефект на продукта.
      
Например при рекламно прекъсване, докато гледате HD излъчване.

Регулирайте съотношението в зависимост от входния сигнал.

③ Регулирайте чрез бутона Settings на дистанционно управление > “Картина” > “Съотношение”.
      Можете да изберете 4:3, 16:9, Мащабиране, и т. н..


*Задължителен въпрос