Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

LG G4 Общ преглед

  • Други
  • Други
  • Operation
  • LG Friends, Tаблети, Аксесоари за мобилни телефони, Телефони
  • Последно актуализирани 03/08/2015

LG G4 ОБЩ ПРЕГЛЕД

 

function LG G4

 

              За включване на телефона, натиснете и задръжте бутона за Захранване / Заключване на задната страна на телефона в продължение на 3 секунди.

              За да изключите телефона, натиснете и задръжте бутона за Захранване / Заключване на задната страна на телефона в продължение на 3 секунди, след което докоснете Изключване и OK, за да потвърдите.

 


 
           Преден изглед
 
           ICON
 
 

           Забележка: Поставянето на тежък предмет или седенето върху телефона може да увреди LCD дисплея и неговите сензорни функции. Не покривайте сензора за близост на дисплея е със защитно фолио. Това може да попречи на функционирането на сензора.

                       


               Заден изглед
 

               ICON

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500