Надеждност на LG OLED TV

Отличното качество на картината на LG OLED TV е всепризнато от световноизвестни технологични медии като CNET, What Hi-Fi и TechRadar.

LG OLED TV дори предотвратява риска от запазване на изображението, който е възможно да възникне, когато потребителите използват технологията при необичайни условия за гледане.
*„При необичайни условия за гледане“ се отнася за показването на статично изображение за удължен период от време.

Технология за предотвратяване и възстановяване на запазването на изображението на LG OLED TV

- Предотвратяване на запазването -
За да предотврати и намали появата на запазване на изображение,
LG OLED TV предлага набор от технологии, посочени по-долу.
| Промяна на екрана |

Тази технология намалява потенциала на запазване, когато изображението на екрана замръзне за дълго време. Промяна на екрана мести пикселите на статичната област.


| Коригиране на яркостта на лого |

Тази технология засича логота на екрана и намалява яркостта в засегнатата зона.


| TPC (Контрол на временна върхова яркост) |

LG OLED TV разполагат с технология, която засича кои неподвижни изображения крият висок риск от запазване и коригира съответно яркостта на пикселите.
- Възстановяване на запазването -
LG OLED TV поддържа също технология за възстановяване за запазване на изображението, което е възможно да възникне, когато потребителите използват дисплея при необичайни условия за гледане.
*„При необичайни условия за гледане“ се отнася за показването на статично изображение за удължен период от време.
| Коригиране на пиксели |

Функцията Коригиране на пиксели, вградена в LG OLED TV, засича автоматично влошени пиксели чрез периодично сканиране и ги компенсира при нужда. Освен това тя засича промени в напрежението на ТFТ (Тънък филмов транзистор) при изключване на захранването, за да установи и коригира влошени пиксели чрез сравнение с определена референтна стойност.
Как се активира Технологията за възстановяване на запазването на изображение?
| Автоматично коригирне на пиксели – за лесно възстановяване на запазването на изображение |

След всеки натрупани четири часа използване

Коригирането на пиксели се управлява автоматично, когато изключите телевизора, след като сте го гледали общо повече от четири часа. Например, ако вчера сте гледали телевизия два часа и днес три часа (общо повече от четири часа), коригирането на пиксели ще се стартира автоматично, ще отстрани потенциалните проблеми при запазването на изображения и ще нулира времето си за работа.
*Тази функция не се стартира, ако телевизорът не е включен в захранването.
След общо 2 000 часа използване

След като гледате общо 2 000 часа или повече (пет часа на ден за период от една година), коригирането на пиксели се стартира автоматично и функцията действа около един час, след като изключите телевизора. По време на този процес може да забележите вертикални линии на екрана. Целта е премахването на Запазването на изображения чрез преместване на хоризонтална лента надолу по екрана.
Коригирането на пиксели се стартира автоматично в зависимост от състоянието на Вашия телевизор, а ако е необходимо, Вие може да го стартирате ръчно.
| Ръчно коригиране на пиксели – За контрол на възстановяването на запазване на изображение |

Ръчното коригиране на пиксели може да се използва и ако забележите запазване на изображение, или когато получите напомняне да го стартирате след 2 000 часа гледане. Следвайте тези стъпки за ръчно стартиране:
Първо натиснете продължително бутона за настройка на дистанционното управление, за да влезете в менюто с настройки
[Setting] → [Picture] → [OLED Panel Setting] → [Pixel Refresher]
*Имайте предвид, че функцията Коригиране на пиксели ще спре, ако телевизорът бъде включен, докато тя работи.

Проактивни начини за свеждане до минимум на риска от Запазване на изображение

Запазване на изображение не се появява при повечето обичайни условия на гледане.
По принцип Запазване на изображение може да се появи, когато потребителите използват дисплея извън обичайните условия за гледане.
Избягвайте да използвате изображения като показаните по-долу, които могат да предизвикат Запазване на изображение.
*„При необичайни условия за гледане“ се отнася за показването на статично изображение за удължен период от време.
  • Филм, който съдържа статичен кадър или предмет, който постоянно се вижда в неподвижно състояние. (Напр. номера на канала, логото на телевизията, заглавието на програмата, новини и надписи на филми)

  • Филм/изображение, което съдържа фиксирано меню, дисплей с икони за игри или дисплей на приемник.

  • Съотношение на картината, напр. 4:3 или 21:9, при което черни ленти се появяват вляво/вдясно или отгоре/отдолу на екрана.

Можете да намалите риска от Запазване на изображение
чрез ръчна промяна на определени настройки на телевизора си.
| Настройки за Еко режим |

Когато гледате едно и също съдържание за дълго време, настройте дисплея на Еко режим и регулирайте OLED светлината на ниско ниво от Настройките на режим Изображение.

| Настройки за яркост на лого |

Настройте Корекция на яркост на лого на висока от настройките за OLED панела в менюто за картината.

| Настройки на менюто на дисплея |

За да избегнете появата за дълго време на екрана на меню за настройки на външно устройство, се консултирайте с ръководството на свързаното устройство и изключете менюто за настройки.

| Настройки за аспектно съотношение |

Ако има черен фон (пощенска кутия) вляво/вдясно или отгоре/отдолу, докато гледате съдържание на телевизора, се препоръчва да коригирате съдържанието така, че да отговаря на размера на екрана по следния начин:
[Картина] → [Настройки за аспектно съотношение] → [Аспектно съотношение] → [Вертикално мащабиране] или [Мащабиране във всички посоки]