Spolehlivost televizoru LG OLED TV

Prvotřídní kvalita obrazu televizorů LG OLED TV je uznávaná širokou řadou technologických médií jako jsou CNET, What Hi-Fi a TechRadar.

Televizory LG OLED TV dokonce řeší riziko retence obrazu, ke které může dojít, pokud zákazníci technologii využívají za nestandardních zobrazovacích podmínek.
*„Nestandardními zobrazovacími podmínkami“ je myšleno dlouhodobé zobrazení statického obrazu.

Technologie televizoru LG OLED TV pro prevenci retence obrazu a případnou obnovu

- Preventivní opatření pro zabránění retence obrazu -
Televizory LG OLED TV využívají řadu vyspělých technologií pro prevenci a snížení výskytů retence obrazu.
| Posun obrazovky |

Tato technologie pomáhá snižovat riziko retence při dlouhém zobrazení statického obrazu. Technologie posunu obrazovky posunuje obrazem v rozmezí několika pixelů.

| Nastavení jasu loga |

Tato technologie rozpozná loga na obrazovce a sníží jejich jas.

| TPC (dočasná kontrola maximálního jasu) |

Televizory LG OLED TV mají technologii, která rozpozná, které statické obrazy představují vysoké riziko retence a náležitě upraví jas pixelů.
- Obnovení v případě retence -
Televizory LG OLED TV mají také technologii obnovení v případě retence obrazu, ke které může dojít, pokud zákazníci televizor využívají za nestandardních zobrazovacích podmínek.
*„Nestandardními zobrazovacími podmínkami“ je myšleno dlouhodobé zobrazení statického obrazu.
| Obnovení Pixelů |

Televizory LG OLED TV obsahují funkci nazvanou jako Obnovovač Pixelů. Ta pravidelným skenováním automaticky zjišťuje zhoršení kvality pixelů a podle potřeby je kompenzuje. Při vypínání také detekuje změny napájení tranzistorů typu Thin Film Transistor (TFT) a porovnáním se sadou referenčních hodnot opravuje degradace pixelů.
Způsob aktivace technologie obnovení v případě retence obrazu
| Automatické Obnovení Pixelů - nabízí bezstarostné obnovení v případě retence obrazu |

Vždy po 4 provozních hodinách

Obnovení Pixelů je spouštěno automaticky, po vypnutí televizoru po 4 provozních hodinách. Pokud jste například sledovali televizor včera dvě hodiny a dnes tři hodiny (dohromady více než čtyři hodiny), obnovení pixelů se automaticky spustí a poradí si s případnými problémy retence obrazu.
*Funkce se nespustí, pokud televizor není zapojen do elektrické sítě.
Po 2 000 provozních hodinách

Poté, co budete sledovat televizor 2 000 a více hodin (což odpovídá pěti hodinám denně po dobu delší než rok) se obnovovač pixelů spustí automaticky a po vypnutí televizoru běží zhruba hodinu.
V průběhu můžete na obrazovce vidět vertikální linky. Nejedná se o závadu. Cílem je odstranit retenci obrazu rolováním horizontálního pruhu dolů po obrazovce.
Obnovení pixelů se spouští automaticky podle stavu vašeho televizoru, nebo ho můžete kdykoliv spustit ručně.
| Ruční Obnovení pixelů - Umožňuje kontrolu obnovení v případě retence obrazu |

Ruční Obnovení pixelů je také možné použít v případě, že si všimnete jakékoliv retence obrazu, nebo když se objeví upozornění na jeho spuštění po 2 000 hodinách sledování. Ruční spuštění provedete následujícími kroky:
Nejdříve na dálkovém ovladači dlouze podržte tlačítko Nastavení, čímž vstoupíte do nabídky nastavení:
[Nastavení] → [Obraz] → [Nastavení OLED panelu] → [Obnovovač pixelů]
*Pamatujte, že funkce Obnovení pixelů se zastaví, pokud v jejím průběhu zapnete televizor.

Prevence minimalizující riziko retence obrazu

Za většiny standardních zobrazovacích podmínek nedochází k retenci obrazu.
Obecně může k retenci dojít, pokud zákazník používá televizor za nestandardních zobrazovacích podmínek.
Vyhněte se zobrazování níže uvedených obrazů, které mohou způsobit retenci obrazu.
*„Nestandardními zobrazovacími podmínkami“ je myšleno dlouhodobé zobrazení statického obrazu.
  • Film, který obsahuje statický obrázek/prvek nebo nehybný předmět, který je stále viditelný.
    (Např. číslo kanálu, logo televizní stanice, název programu, zprávy, titulky, …)

  • Film/obraz, který obsahuje pevnou nabídku, zobrazení ikon pro hry nebo zobrazení set-top boxu.

  • Poměr stran filmu 4:3 nebo 21:9, kdy se vlevo/vpravo nebo nahoře/dole na obrazovce zobrazí černé pruhy.

Riziko retence obrazu můžete snížit,
pokud ručně změníte některá nastavení vašeho televizoru.
| Nastavení režimu Eko |

Pokud dlouhou dobu sledujete stejný obsah, nastavte televizor na režim Eko a v nastavení režimu obrazu upravte jas OLED panelu na nízkou úroveň.

| Nastavení jasu loga |

V nabídce Obraz v nastavení OLED panelu nastavte přizpůsobení jasu loga na vysoké.

| Nastavení zobrazení nabídky |

Chcete-li se vyhnout dlouhému zobrazení nabídky nastavení připojených externích zařízení, podívejte se na jejich manuál a nabídku nastavení vypněte.

| Nastavení poměru stran |

Pokud při sledování obsahu na televizoru vidíte vlevo / vpravo nebo nahoře / dole černé pozadí (obrazový formát letterbox), doporučujeme upravit obsah následujícím způsobem, aby na obrazovku pasoval:
[Obraz] → [Nastavení poměru stran] → [Poměr stran] → [Vertikální přiblížení] nebo [Všesměrové přiblížení]