Ochrana osobních údajů

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

LG Electronics Inc. („LGE“), spolu se svými přidruženými společnostmi a pobočkami („Skupina LG“, „my“, „naše“ nebo „nás“) respektují vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají osobních údajů, které zpracováváme prostřednictvím této internetové stránky („Internetová stránka“), dalších internetových stránek, poskytovaných Skupinou LG, Účty LG, našimi službami SmartHome, prostřednictvím našich aplikace ThinQ (všeobecně, „Služby“). Také se týkají jakýchkoli dalších osobních údajů, které poskytnete svému členovi místní Skupiny LG.

Uživatelé LG Smart TV nebo Smart Media Product, podívejte se, prosím, na samostatné Zásady ochrany osobních údajů pro členství v Smart Media Product na podrobnosti, jak LGE zpracovává osobní údaje během poskytování své služby Smart TV / Media Product. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na zpracování, které je obsaženo v Zásadách ochrany osobních údajů pro členství v Smart Media Product, ačkoli Skupina LG může také používat osobní údaje, shromažďované prostřednictvím služby Smart TV / Media Product, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a LGE může používat osobní údaje, zpracovávané prostřednictvím služeb, jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů pro členství v Smart Media Product. Na podrobnější informace se, prosím, podívejte do Zásad ochrany osobních údajů pro členství v Smart Media Product v nabídce správa Účtu nebo v nabídce Účtu LG v nastavení Smart TV/ Smart Media Product.


PŘEHLED ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů popisujeme kategorie osobních údajů, které zpracováváme prostřednictvím našich Služeb, jak tyto údaje používáme, jak dlouho je uchováváme a se kterými stranami je sdílíme. Také vysvětlíme, jaké volby a práva máte vy, ve spojení s používáním vašich údajů, včetně práva vznést námitku proti zpracování, která provádíme (pokud to stanoví příslušný právní předpis). Více informací o vašich právech a jak je uplatňovat, je stanoveno v části „Vaše práva“. Také poskytujeme naše kontaktní informace, abyste nás mohli kontaktovat, pokud budete mít otázky ohledně Zásad ochrany osobních údajů a našeho vykonávání těchto zásad.

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Naposledy aktualizováno: 10 / 07 / 2024

 

1. Kdo je zodpovědný za vaše osobní údaje?

Váš místní subjekt LG je zodpovědný za provozování těchto Internetové stránky nebo dalších internetových stránek Skupiny LG ve vaší zemi a za údaje o vás, zpracovávané prostřednictvím této Internetové stránky. Váš místní subjekt LG je také zodpovědný za jakékoli osobní informace, které mu poskytnete přímo, například během hovoru se zákaznickým oddělením nebo při registraci produktu. Společnost LGE je zodpovědná za provozování všech dalších Služeb a za údaje o vás, které shromáždila prostřednictvím nebo ve spojení s těmito Službami.

Název a kontaktní informace vašeho místního subjektu LG a LGE můžete nalézt v části „Kontaktujte nás“ níže.

 

2. Osobní údaje, které zpracováváme

Pokud v těchto Zásadách ochrany osobních údajů odkazujeme na „osobní údaje“, tak tím míníme informace, které souvisejí s identifikovatelným jednotlivcem (např. jméno, kontaktní informace, informace o zakoupení). Ve spojení s našimi Službami zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 

Údaje, které poskytnete přímo nám nebo třetím stranám

Některé Služby nám povolují zpracovávat údaje přímo od vás nebo od jiných společností, se kterými máte nějaký obchodní vztah. Například:

Když používáte naše Služby (například když si vytvoříte Účet LG, zaregistrujete si zařízení nebo produkt, učiníte nákup, napíšete recenzi na produkt nebo nás kontaktujete), tak nám poskytujete údaje, jako např. vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození, pohlaví, hlas mluvícího, fotografii, video, informace o platební kartě, dodací adrese (včetně PSČ), informace o nákupu a vzájemnou komunikaci s připojenými elektronickými zařízeními.

Až se přihlásíte pomocí účtu třetí strany nebo profilu, tak získáme přístup k údajům, jako je vaše jméno a e-mailová adresa a tagy sociálních médií.

Až budete komunikovat se zaměstnanci naších zákaznických služeb nebo zaměstnanci jiné Skupiny LG, tak budeme zpracovávat tyto komunikace a další informace, potřebné k zodpovězení vašich dotazů a ke splnění vašich požadavků.

Údaje o vašem používání našich Služeb

Kromě údajů, které nám poskytujete, budeme shromažďovat také údaje o vašem používání našich Služeb prostřednictvím softwaru na vašich zařízeních a pomocí dalších elektronických prostředků (jako např. použití souborů cookies a senzorů). Budeme zpracovávat:

Informace o zařízení: Název vašeho zařízení, IMEI, UUID, verze OS, země, místo, jazyk, IP adresa, MAC adresa, informace o připojeném modemu, informace o internetovém směrovači a o nastavení zařízení.

Informace o přihlášení: Informace o používání, jako např. URL, přesměrovaná URL, časování výkonu, referer (informace o zdroji návštěvy), typ sítě, informace o síti, stav nabití, informace o blokování reklamy a cookies. Ohledně dalších informací o tom, jak používáme cookies pro naše Služby, se prosím, podívejte na naše Zásady pro používání souborů cookies, týkající se Služeb, které používáte.

Informace o poloze: Budeme zpracovávat informace o vaší poloze, na základě vašeho souhlasu nebo když to bude nezbytné k poskytování Služeb, které jste si vyžádali (například vyžádání informací o vaší poloze, abychom vám mohli dát pokyny).

Další údaje o vašem používání našich Služeb, jako např. internetové stránky, které navštívíte, vzory psaní (automatické vyplnění) a jak komunikujete s obsahem, který poskytujeme prostřednictvím našich Služeb.

Níže vysvětlujeme podrobněji, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme, když používáte naše Služby:

Bod shromáždění

Kategorie osobních údajů

Údaje, zpracovávané prostřednictvím Internetové stránky

- Údaje, zpracovávané  prostřednictvím Účtu LG (podívejte se níže na další podrobnosti), registrační formuláře na internetových stránkách, formuláře průzkumů, formuláře žádostí o ukázku nebo zakoupení, kontaktní formulář zákaznických služeb nebo povídání přes internet.

 

- Informace o produktech a službách, včetně informací o produktech a službách, které jste si zakoupili nebo používáte prostřednictvím naší Internetové stránky, včetně kódu země, kategorie produktu, ID zařízení informací o fakturaci a platbě, informace o dodání (např. dodací adresu, PSČ), informace o registraci, IP adresa a informace o firmwaru a softwaru.

 

 

- Informace o používání Internetové stránky, včetně informací o tom, jak komunikujete s Internetovou stránkou a jaké k tomu používáte zařízení. Podívejte se na naše Zásady pro používání souborů cookies ohledně dalších informací o tomto tématu.

 

 

- Hlasové a obrazové údaje.

 

 

- Komentáře nebo obdobné příspěvky na Internetové stránce, pokud lze uplatnit, včetně času příspěvku, vaší e-mailové adres a přezdívky, přiložené obrázky nebo soubory.

 

 

Údaje, zpracovávané prostřednictvím Účtu LG

- Identifikační údaje, včetně vašeho zobrazovaného jména, kódu země, jazyka, vašeho jména, data narození, adresy, kontaktních informací a fotografie vašeho profilu a ověření uživatele podle jména. Pokud jste obchodní zákazník nebo zaměstnanec jednoho z našich obchodních zákazníků, tak to také zahrnuje jakékoli informace, týkající se vaší společnosti např. kontaktní informace, daňové identifikační číslo společnosti, název pracovní pozice a úsek činnosti.

 

- Údaje o zařízení, včetně informací o identifikaci zařízení, jako např. čísla IMEI a sériového čísla produktu, UUID, ID inzerce a IP adresy.

Údaje, zpracovávané prostřednictvím služby ThinQ

- Identifikační údaje, včetně hlasu mluvícího a jeho přeložený text. Pokud jste člen virtuální domácnosti nebo místnosti: číslo uživatele, fotografii vašeho profilu, e-mailovou adresu

 

- Informace o profilu, včetně stavu uživatele hostitele, ID sdíleného domova, zákazníkem vytvořené informace o domově a místnosti (jako např. název domova, ID domácnosti, URL obrazovky na pozadí, adresy, kódu oblasti, zeměpisné polohy)

 

- Informace o využívání služby ThinQ: včetně informací o tom, jak komunikujete v aplikaci ThinQ a o zařízení, které k tomu používáte. Podívejte se na naše Zásady o souborech cookie ohledně dalších informací, týkajících se tohoto tématu, prosím.

 

- Informace o produktu (používají se pro účely výhod záruky produktu): datum a místo zakoupení, fotografie pokladního dokladu

 

- Informace o místě, včetně PSČ, adresy serveru, informací o zeměpisné poloze

 

- Informace o komunikaci, včetně podrobností o vašem dotazování a přiložených snímcích, když používáte službu Inquiry nebo One Stop

 

- Technické informace, včetně informací o připojení vaší sítě, přístupu k aplikaci (např. kolikrát jste ji použili, časová osa) a informací, vytvořených během vašeho použití naší Služby (jako např. údaje o přihlášení, údaje o cookies)

 

 

Údaje, zpracovávané prostřednictvím elektronických zařízení propojených s ThinQ

- Údaje o zařízení, včetně informací o registraci zařízení (jako např. hodnotu unikátní identifikace, typ, název, výrobce, číslo modelu, číslo výrobce, zemi prodeje, informace o verzi), stavu zařízení, nastavení zařízení, chování zařízení a záznamů o použití, informací o vypnutí/zapnutí a o používání, informací o připojení k síti a sousedícímu prostředí sítě, informací o provedení a fungování různých funkcí Služeb LG Electronics, informací o chybách produktu/špatném fungování, IP adrese

Údaje, zpracovávané během procesu dodávání služeb Proactive Customer Care (PCC)

- Informace o produktu, včetně názvu modelu, čísla výrobce, informací o stavu produktu, záznamů o produktu, informací o diagnostice produktu, informací o žádostech o opravu, datu a místu zakoupení

Údaje, zpracovávané během používání Smart Care o klimatizaci

- Informace o produktu a nastavení, včetně informací o rezervaci, filtrech, informací o teplotě jednotky, hodnotách nastavení, úrovni znečištění uvnitř a sledování energie

 

- Prostorová data, včetně místa uživatele (podle vzdálenosti a úhlu), informací o teplotě (teplotě použitého místa, nastavené teplotě), informací o snímání osob a informací o zatížení uvnitř

Údaje, zpracovávané při používání kamery nebo funkce nahrání fotografie na internet z galerie
 

(Toto se týká následujících funkcí: panoramatický vzhled chladničky, obrazovka na pozadí chladničky „Insta-view“ (okamžité zobrazení) zobrazení Roboking Home view / Home guard, klimatizace)

- Informace o snímcích a videu: včetně informací o fotografiích, fotografiích v galerii chytrého telefonu, zobrazení informací domova/obrazovky určování polohy strážce domova, zobrazení fotografií domova/informací o videu, stanovená hodnota Home guard, informace o fotografiích Home Care, zobrazení My Home view (streaming) (přenášení audiovizuálního obsahu).

 

Tyto informace budou zpracovávány pouze, pokud využijete funkcí, které vyžadují nebo podporují fungování snímků nebo videa a/nebo poskytují přístup ke kameře nebo ke galerii fotografií na vašem zařízení prostřednictvím nastavení operačního systému. Informace o snímcích a videu budou uloženy pouze na vašem zařízení a pouze tak dlouho, jak to bude nutné k poskytování Služeb.

Když použijete funkce Zobrazení našeho domova/Strážce domova, tak budete vyžádáni, abyste informovali jednotlivce, kteří se vyskytují v jakémkoli zaznamenaném prostoru, ve kterém bude námi zpracován záznam jejich snímků nebo videa a abychom pro ně učinili dostupnými tyto Zásady ochrany osobních údajů.
 

Údaje, zpracovávané, když se připojujete k robotickému vysavači.

- Snímky a nakreslená mapa, údaje o vymazání rezervace, záznamy o vymazávání, seznam o vymazávání diáře a informace o videu.

Údaje, zpracovávané, když použijete hlasový odkaz

- Informace o identifikaci zařízení,

- Technické informace, nezbytné ke spojení s externími zařízeními a

- Informace o produktu, včetně názvu a typu modelu produktu, přezdívky produktu, stavu (zapnutí/vypnutí, zbývající doby úkonu, hodnoty stavu spotřebiče) a stavové vlastnosti, rozsahu hodnot vlastností výrobku, výsledků ovládání produktu, klíče relace

- Hlasové informace.

Údaje, zpracovávané při připojení ke Smart TV.

- ID OTA, verze operačního systému TV, nastavený kód funkcí zařízení, ID seznamu doporučeného obsahu, ID obsahu

 

Další údaje, které zpracováváme

Při získávání vašeho souhlasu vám vysvětlíme, jaké informace budeme shromažďovat a jak je budeme používat.

Začátek formuláře

Někdy obdržíme Vaše údaje od třetích stran, jiných společností, jako jsou např. Facebook, Google, Amazon nebo Line. Například můžeme obdržet informace o vás od poskytovatelů sociálních sítí třetích stran, pokud zvolíte, že chcete připojovat naše služby pomocí účtu vaší sociální sítě.

Některé vámi poskytnuté informace ověřujeme u třetích stran, například u poskytovatelů ověření totožnosti, abychom se chránili před podvody.

LGE. Osobní údaje původně zpracované prostřednictvím služby LGE Smart TV / Smart Media Product používáme také pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Další podrobnosti naleznete v samostatných Zásadách ochrany osobních údajů pro členství v Smart Media Product společnosti LGE.

Údaje o vás zpracováváme také od jiných třetích stran, například od marketingových společností a zprostředkovatelů údajů, abychom lépe porozuměli vašim zájmům a mohli vám poskytovat Služby a reklamu na míru. Získáváme například souhrnné informace o životním stylu nebo nákupních zvyklostech určitých demografických skupin, abychom lépe porozuměli vašim pravděpodobným zájmům.

Můžeme také zpracovávat další údaje o vás, vašich zařízeních nebo vašem používání našich Služeb, pokud to vyžadují právní předpisy (například pokud nám právní předpis ukládá povinnost shromažďovat záznamy o vyhledávání na internetu) nebo s vaším souhlasem.

Odkazy na jiné internetové stránky, zařízení, aplikace a funkce

Naše Služby vám mohou povolit, abyste se připojili k jiným internetovým stránkám, zařízením, aplikacím a jiným funkcím, které mohou být provozovány nezávisle na nás a mají své vlastní zásady nebo předpisy, týkající se ochrany osobních údajů, které vám důrazně doporučujeme nastudovat. Pokud jakákoli propojená internetová stránka, zařízení, aplikace nebo jiné funkce, nejsou námi vlastněny ani řízeny, nejsme zodpovědní za její obsah, použití ani provozování její zásad ochrany osobních údajů.

 

3. Jak tyto osobní údaje používáme

V této části stanovíme právní základ, na který se spoléháme, abychom mohli zpracovávat vaše osobní údaje a v rámci každého právního základu, vysvětlíme účely, kvůli kterým zpracováváme a používáme vaše osobní údaje.

Pokud používáte více než jednu naši službu, včetně Služeb, popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a naši službu Smart TV / Smart Media Product, tak sloučíme osobní údaje, které o vás zpracováváme ve spojení s každou z těchto služeb a použijeme je pro účely, stanovené níže, nebo popsané v Zásadách ochrany osobních údajů, týkající se služeb, které používáte. To vás například zbaví nutnosti používat různá přihlašovací jména pro různé služby.

Poskytování služeb, na základě vašeho smluvního vztahu s námi

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že je to nutné v pro splnění smlouvy s vámi, což zahrnuje:

Poskytování našich Služeb a konkrétních funkcí, které si zvolíte při používání našich Služeb, které mohou vyžadovat přizpůsobení obsahu našich Služeb.

Zpracování objednávek a plateb a dodávání našich produktů nebo produktů třetích stran, které si zakoupíte prostřednictvím našich Služeb a které vám umožní uplatňovat vaše zákonná práva z vadného plnění nebo jiná práva, která máte v rámci vaší smlouvy. 

Vaši identifikaci a ověření, abyste mohli používat některé z našich Služeb.

Usnadnění instalací a registrací, vyřešení technických problémů, poskytování podpory zákaznické péče a posílání nezbytných informací, týkajících se těchto Služeb.

Oprávněné zájmy Skupiny LG a/nebo třetích stran

Osobní údaje zpracováváme do takové míry, která je nezbytná ke splnění oprávněných zájmů (nebo zájmů třetích stran), které obsahují naše zájmy k:

Účinnému řízení našeho vztahu s našimi zákazníky, včetně komunikace s vámi a odpovídání na vaše dotazy.

Provádění činností přímého marketingu (když zákon nevyžaduje, abychom obdrželi váš souhlas), včetně posílání vám marketingových komunikací prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, pošty, textových zpráv, kanálů sociálních médii nebo prostřednictvím okamžitých upozornění (push notification), prostřednictvím naší mobilní aplikace, nabízení internetové inzerce jak na naše služby, tak i na internetové stránky třetích stran, vytváření marketingových profilů a přizpůsobování doporučení a marketingového obsahu, který vám nabízíme my a ostatní a organizování propagací, soutěží a losování o ceny. Máte kdykoli právo vznést námitku proti používání vašich dat k přímému marketingu - prosím, podívejte se na část „Vaše volby“ níže.

Ochraně našich obchodních činnosti, identifikaci a zabránění podvodu a dalším nezákonným činnostem nebo činnostem, zakázaným našimi Podmínkami užívání.

Ochraně bezpečnosti, dostupnosti a integrity našich služeb a informačních systémů, včetně případů, kdy jsou použity ověřovací mechanismy a další bezpečnostní opatření, sledování našich systémů kvůli bezpečnostním hrozbám, uchovávání záloh, anonymizování dat a provádění služeb údržby systému. 

Ochraně našich zákonných práv a bezpečnosti koncových uživatelů, včetně vyřizování stížností, dostávání právních rad a zřizování, provádění nebo bránění právním nárokům, které se týkají nás nebo jiných společností v naší skupině a našich Služeb.

Zlepšení vašeho uživatelského zážitku, včetně případů, kdy vám poskytneme přizpůsobené funkce, jako např. funkce automatického vyplnění, funkce rychlého vyhledání, na základě vámi nejčastěji navštívených internetových stránek a dodatečného obsahu, přizpůsobeného vašim zájmům.

Zlepšení našich služeb a péče o zákazníky, včetně vyhledávání vašich zpětných vazeb a provádění anket a průzkumu trhu, provádění analýz dat o používání našich služeb, analyzování chování zákazníka, budování vzorů chování a profilů zákazníků kvůli zjišťování regionálních a globálních trendů uživatelů a globální optimalizaci našich nabídek zákazníkům.

Účinnému řízení našeho obchodu, včetně vytváření hlášení a analyzování výkonu našich služeb (prostřednictvím používání úhrnných informací), provádění auditu našich obchodních procesů, používání statistik k vytváření informovaných obchodních rozhodnutí.

Tam, kde se můžeme spolehnout na naše oprávněné zájmy, jsme provedli balanční test, abychom zvážili, jaký bude dopad zpracování na jednotlivce a k tomu, abychom stanovili, zda zájmy jednotlivců převáží naše zájmy v probíhajícím zpracování. Více informací o této vyvažovací zkoušce můžete získat, když použijete kontaktní informace na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Váš souhlas

Žádáme o váš souhlas, abychom mohli zpracovávat vaše osobní údaje v případech, které považujeme za vhodné nebo kdy je to vyžadováno zákonem. Souhlas používáme k:

Ukládání souborů cookies a podobných technologií ve shodě s našimi Zásadami pro používání souborů cookies a informacemi, které vám poskytujeme, když takové technologie použijeme. Ohledně dalších informací se podívejte do Zásad pro používání souborů cookies, týkajících se Služby, kterou používáte.

Posílání obchodních sdělení (pokud to vyžadují právními předpisy nebo pokud zvolíme, že se budeme spoléhat na váš souhlas).

Poskytovat vám doporučení a přizpůsobenou reklamu obsahu, produktů a služeb, o kterých si my nebo jiní myslí, že by se vám líbily, analyzováním informací, týkajících se vašeho používání Služeb ve spojení s různými informacemi, které nám poskytujete jinými prostředky, pro účely, které jsou v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami pro používání souborů cookies. To může zahrnovat poskytování marketingu prostřednictvím různých kanálů, včetně prostřednictvím e-mailu, prostřednictvím Účtu LG, na našich internetových stránkách nebo na platformách třetích stran (včetně sociálních sítí).

Při jiných příležitostech, když vás požádáme o souhlas, použijeme data k účelu, který vám v tu chvíli vysvětlíme.

Když se spolehneme na váš souhlas, tak máte vždy právo kdykoli váš souhlas odvolat. To neovlivní legitimnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli předtím, než jste odvolali váš souhlas. Ohledně uplatnění tohoto práva se, prosím, podívejte do části „Vaše práva“ níže.

Plnění právní povinnosti

Osobní údaje zpracováváme do takové míry, která je nezbytná ke:

Splnění požadavků podle platných právních předpisů (např. daňové a účetní povinnosti, povinnosti týkající se bezpečnosti produktu, záruky a ochrany spotřebitelů).

Splnění soudních příkazů a předvolání k soudu a odpovídání na zákonné požadavky vlády, policie a bezpečnostních složek, veřejných úřadů anebo regulačních orgánů.

Když potřebujeme vaše údaje k uzavření smlouvy s vámi nebo ke splnění zákonných povinností, tak jste povinni nám takové informace poskytnout. V jiných případech nejste povinni poskytnou osobní údaje, nicméně když tak učiníte, může to mít dopad na způsob, jakým používáte naše Služby.

 

4. Sdílení informací

Osobní údaje o vás předáváme, zveřejňujeme nebo jinak činíme dostupné třetím stranám, jak je popsáno níže:

Skupina LG a zaměstnanci. Osobní údaje sdílíme mezi členy Skupiny LG a našimi zaměstnanci, včetně smluvních stran a zástupců a dalších společností v naší skupině, do takové míry, která je nezbytná nebo přiměřená k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby a splnili účely, vytyčené v části 3 výše nebo které jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů, týkajících se našich dalších služeb. Sdílíme například vaše osobní údaje s LGE kvůli vývoji produktů a pro účely zlepšování a s členy naší místní Skupiny LG kvůli marketingovým účelům.

Poskytovatelé služeb. Osobní údaje o vás předáváme nebo zveřejňujeme pečlivě vybraným společnostem a jednotlivcům, kteří nám poskytují služby; například společnostem, které nám pomáhají vyvíjet a provozovat systémy pro naše Služby, poskytovatelům služeb IT, bezpečnosti, hostingu, údržbě Internetové stránky, údržbě dat a analýz, péči o zákazníky a komunikaci, zpracování a splnění objednávek, zasílání, účtování, službám marketingu a průzkumu trhu, autorizovaným servisním a opravným centrům, dalším administrativním službám a společnostem, které organizují soutěže, loterie a další propagace naším jménem. Tyto subjekty mají povolení pouze k přístupu a použití vašich osobních údajů do takové míry, která je nezbytná k tomu, aby nám poskytovali své služby a oni se řídí smluvními závazky s cílem, kromě jiného, jim zabránit v tom, aby vaše údaje použily k jiným účelům. Někteří z poskytovatelů služeb sídlí v Korejské republice nebo v jiných zemích mimo Evropu.

Poskytovatelé třetích stran. Když aktivujete funkce připojení třetích stran, například když připojíte IoT zařízení k našim Službám, tak budeme sdílet vaše osobní údaje s poskytovateli těchto IoT zařízení, aby vám bylo umožněno používat související funkce v našich Službách.

Autorizovaní prodejci. V některých zemích jsou výrobky na naší Internetové stránce prodávány našimi autorizovanými prodejci. Když si v těchto zemích zakoupíte produkty z naší Internetové stránky, tak vaše osobní údaje budeme sdílet s těmito prodejci.

Reklamní partneři. Sdílíme osobní údaje, včetně údajů o tom, jak komunikujete s našimi Službami, inzercí, kterou vidíte a nákupy, které učiníte pomocí sociálních sítí a dalších reklamních partnerů, abychom měřili účinnost naší reklamy, zlepšovali naše marketingové praktiky a aby nám pomáhaly vám dodávat více související inzerci. V souladu s vašimi marketingovými preferencemi také můžeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami, které nabízejí produkty nebo služby, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat nebo které jinak provádějí průzkum trhu a analýzu. Tyto strany mohou používat vaše osobní údaje k tomu, aby vás kontaktovaly se svými nabídkami nebo inzercí.

Další obchodní partneři. Vaše osobní údaje zveřejníme dalším obchodním partnerům, když to bude nezbytné, z důvodu umožnění vám přistupovat ke Službám, které jste si vyžádali prostřednictvím našich Služeb nebo propagačních materiálů, týkajících se našich Služeb.

Návštěvníci naší Internetové stránky. Zprávy, které zveřejníte v některých oblastech Internetové stránky, včetně fór na hodnocení produktů, chatovacích místností, fór nebo jiných veřejných oblastí s komentáři, které mohou být zhlédnuty ostatními návštěvníky naší Internetové stránky. [Na naší Internetové stránce jasně uvádíme, že váš komentář bude viditelný ostatními návštěvníky.]

Obchodní poradci. Například naši advokáti, účetní, obchodní konzultanti, pojišťovatelé, auditoři, do takové míry, která je pro ně nezbytná k tomu, aby nám mohli poskytovat své služby.

Státní orgány, soudní orgány, regulátoři nebo jiné třetí strany, kde je to vyžadováno. Zveřejníme osobní údaje státním orgánům, soudním orgánům regulátorům nebo třetím stranám, které mají zákonný požadavek tak činit nebo když jsme přesvědčeni, že je to nezbytné:

- ke splnění zákona nebo k reakci na povinný zákonný proces (jako např. povolení k domovní prohlídce, předvolání k soudu nebo soudní příkaz);

- k ověření nebo vynucení splnění podmínek a předpisů, kterými se řídí naše Služby a k vyšetření a prevenci podvodu nebo jiné nezákonné činnosti, týkající se použití našich Služeb nebo ovlivnění našich obchodních aktivit do takové míry, do jaké je takové zveřejnění povoleno příslušnými zákony na ochranu údajů; a

- k ochraně a bránění našich práv, majetku a zabezpečení nebo bezpečnosti našich obchodních aktivit a těch, kteří jsou kýmkoli z našich vlastních poboček, zaměstnanců, obchodních partnerů, našich zákazníků nebo členů veřejnosti.

Firemní transakce. Vaše údaje můžeme zveřejnit třetí straně (a jejím obchodním poradcům), jako součást fúze nebo převedení, reorganizace, získání nebo prodeje (včetně když to bude v kontextu vyjednávání), rozpuštění nebo jiné firemní transakce nebo v případě bankrotu.

Další strany s vaším souhlasem nebo na váš požadavek. Kromě zveřejnění, popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme sdílet údaje o vás se třetími stranami, když vyjádříte souhlas samostatně nebo při žádosti o takové sdílení.

Analytika V průběhu času můžeme shromažďovat osobní údaje o vašich aktivitách na internetových stránkách, když jste připojení k internetu a o připojených zařízeních a obecně o internetových stránkách třetích stran, zařízeních, aplikacích a dalších funkcích a službách. Můžeme používat analytické služby třetích stran, jako např. Google Analytics, Firebase a další (zjistit více).  Informace, které získáváme, mohou být zveřejňovány nebo shromažďovány přímo těmito poskytovateli a dalšími, souvisejícími třetími stranami, které tyto informace používají, např. k vyhodnocování využívaní Služeb. Například, pokud se chcete dozvědět více o Google Analytics, tak prosím, navštivte „Jak Google používá údaje, když používáte stránky nebo aplikace našich partnerů“ (nacházející se na https://www.google.com/policies/privacy/partners/), „Zabezpečení vašich údajů (nacházející se na https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=) a „Odstoupení od přídavné funkce prohlížeče Google Analytics“ (nacházející se na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

5. Uchovávání osobních údajů

Podnikáme příslušné kroky, abychom zajistili, že údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s následujícími zásadami:

nejméně po dobu trvání, po kterou se údaje používají, abychom vám mohli poskytovat naše Služby; 

jak je vyžadováno zákonem, smlouvou nebo s ohledem na naše zákonné povinnosti (např. daňové zákony); nebo

pouze tak dlouho, jak je to nezbytné k účelu, pro který byly shromážděny, jsou zpracovávány, nebo déle, pokud je to vyžadováno nějakou smlouvou, příslušným zákonem nebo v anonymizované formě, pro statistické účely podle příslušných bezpečnostních opatření. Například, když dojde ke sporu mezi vámi a Skupinou LG nebo když neprovedete splátku za naše Služby, můžeme uchovat související informaci, dokud takový spor nebude vyřešen nebo dokud taková splátka nebude učiněna, a to v uvedeném pořadí. Pokud vymažete svůj celý Účet LG, tak vaše údaje budou uchovány po dobu tří měsíců a poté okamžitě zničeny, pokud to jinak nebude vyžadováno příslušným zákonem. 

V případě, že zpracováváme vaše údaje k marketingovým účelům, tak budeme zpracovávat data, dokud nás nepožádáte, abychom s tím přestali a po krátkou dobu poté (abychom mohli realizovat vaše požadavky). Můžeme také uchovávat záznam toho, že jste nás požádali, abychom vám neposílali přímý marketing nebo zpracovávali vaše údaje na dobu neurčitou, abychom tak mohli respektovat vaši žádost v budoucnu.

 

6. Vaše volby

V případě, kdy je to povoleno, vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonního hovoru, textové správy nebo okamžitého upozornění (push notifikace), prostřednictvím naší mobilní aplikace. K odeslání žádosti, týkající se dostávání takových komunikací od nás, nás prosím, kontaktujte pomocí informací, uvedených v části „Kontaktujte nás“ níže.

 

Z našich marketingových komunikací se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „odhlásit“ v dolní části e-mailů nebo tak, že nás budete kontaktovat přímo (viz část „Kontaktujte nás“ níže). Jak je poznamenáno v části Vaše práva níže, máte právo kdykoli vznést námitku proti používání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 

Prosím povšimněte si, že pokud se odhlásíte z našich marketingových komunikací, tak vaše odhlášení zpracujeme co nejdříve, ale prosím, buďte si vědomi, že za některých okolností můžete dále dostávat marketingové zprávy po krátkou dobu, zatímco budeme zpracovávat vaši žádost. Budeme pokračovat v posílání vám servisních zpráv, abychom vás poskytovali nezbytné informace, týkající se vaší smlouvy a Služeb, které používáte (například aktualizace změn v našich Podmínkách užívání).  

 

7. Vaše práva

Do takové míry, kterou povoluje příslušný zákon, můžete požádat člena vaší místní Skupiny LG o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete nás také požádat abychom vymazali osobní údaje nebo opravili jakékoli nepřesnosti, zakázat nebo omezit zpracování vašich osobních údajů, odvolat váš souhlas a poskytnout vám osobní údaje, které jste nám poskytli kvůli smlouvě nebo s vaším souhlasem ve strukturovaném, strojem čitelném formátu a požádat nás, abychom sdíleli (převedli) tyto údaje jinému správcovi.

Do takové míry, kterou povoluje příslušný právní předpis, můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů za některých okolnosti (konkrétně v případě, kdy nemusíme zpracovávat údaje, abychom splnili smluvní nebo jiné zákonné požadavky). Máte právo kdykoli vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, týkající se přímého marketingu.

Nicméně takto práva mohou být omezena, například pokud by splnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje další osoby, když by to porušovalo práva třetí strany (včetně našich práv) nebo pokud nás požádáte, abychom vymazali informace, které jsme si vyžádali podle zákona, abychom splnili nebo měli v záznamech přesvědčivé oprávněné zájmy. Související výjimky jsou obsaženy jak v GDPR, tak i v národních právních předpisech. Budeme vás informovat o souvisejících výjimkách, na které spoléháme, při odpovídání na jakoukoli žádost, kterou učiníte. K učinění žádosti, týkající se vašich práv nebo učinění dotazu, použijte kontaktní podrobnosti, uvedené v části „Kontaktujte nás“ níže. V některých případech také můžete uplatňovat vaše práva přímo prostřednictvím Internetové stránky.

 

8. Jak chráníme osobní údaje

Ochranu vašich údajů bereme vážně a máme fungující bezpečnostní opatření, navržená k ochraně údajů, které shromažďujeme prostřednictvím našich Služeb. Nicméně si povšimněte, prosím, že ačkoli činíme přiměřená opatření k tomu, abychom ochránili vaše údaje, žádná internetová stránka, přenos po internetu, počítačový systém ani bezdrátové připojení není úplně bezpečné.

 

9. Mezinárodní přenos informací

Vaše používání našich Služeb bude zahrnovat přenos, ukládání a zpracování vašich osobních údajů v zemi vašeho trvalého pobytu a mimo ni, ve shodě s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budou konkrétně přenášeny do Korejské republiky a Spojených států. Prosím povšimněte si, že zákony na ochranu dat a ostatní zákony zemí, do kterých mohou být vaše údaje přenášeny, nemusejí být tak komplexní, jako jsou ty, ve vaší zemi.

[Pro obyvatele Evropy]

Pokud jste v EHP (Evropský hospodářský prostor, to jest v Evropské unii a Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku), UK nebo Švýcarsku, tak vaše osobní údaje pošleme do jiných zemí mimo EHP, UK nebo Švýcarsko, včetně Korejské republiky a Spojených států. Právní předpisy Evropské unie uznávají Korejskou republiku, jako zemi, adekvátně chránící osobní údaje. Nicméně, v případě, že vaše osobní údaje pošleme jurisdikci, která není příslušným zákonem považována za adekvátní, tak učiníme náležitá opatření, v souladu s příslušnými zákony, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou chráněné. Taková opatření zahrnují například používání standardních smluvních doložek, které byly schváleny EU, US a Švýcarskem. V některých případech se budeme spoléhat na váš výslovný souhlas, a to v případech, kdy to bude možné. Pokud si chcete vyžádat více informací nebo získat kopii smluvních dohod nebo dalších platných bezpečnostních opatření, tak použijte kontaktní podrobnosti, vytyčené v části „Kontaktujte nás“ níže.
 

10. Aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů aktualizujeme, když změníme způsob, jakým používáme vaše osobní informace nebo když budeme požádáni, abychom tak učinili na základě právních předpisů v oblasti ochranu údajů. Upozorníme vás na jakékoli materiální změny v našich Zásadách ochrany osobních údajů vhodným způsobem (například zveřejněním oznámení na internetových stránkách a v apps (aplikaci) prostřednictvím které vám poskytujeme naše Služby a uvedeme v horní části oznámení, kdy to bylo naposledy aktualizováno).

 

11. Kontaktujte nás

Pro uplatnění vašich práv nebo ohledně dalších informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje nás, prosím, kontaktujte.

Ohledně požadavků a dotazů, týkajících se údajů o vás, shromážděných prostřednictvím Internetové stránky nebo členem vaší místní Skupiny LG, prosím, kontaktujte člena vaší místní Skupiny LG. Název a kontaktní podrobnosti člena vaší místní Skupiny LG můžete nalézt zde.

Ohledně požadavků a dotazů, týkajících se údajů o vás, shromážděných prostřednictvím všech ostatních služeb, prosím kontaktujte LGE na [zde] nebo poštou [LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korejská republika]. Kontakt na společnost LGE v EHP je [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn. Název a kontaktní podrobnosti člena vaší místní Skupiny LG můžete nalézt zde.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na [dpo-eu@lge.com].

Pokud nejste spokojeni s tím, jak používáme vaše osobní údaje nebo věříte, že to není v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, tak máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, v místě kde žijete, pracujete nebo kde si myslíte, že dochází k porušování právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

 

12. Osobní údaje dětí

Naše služby jsou navrženy pro obecnou veřejnost a nejsou zaměřeny na děti. Ve spojení s našimi Službami vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme osobní údaje o nikom, kdo je mladší 18 let ani vědomě takovému člověku neumožňujeme používat naše Služby. Prosím, neposkytujte nám žádné osobní údaje, týkající se osob mladších 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, tak se, prosím, nepokoušejte zaregistrovat do našich Služeb ani nám poskytovat jakékoli osobní údaje. Pokud se dozvíme, že člověk mladší 18 let nám poskytl jakékoli osobní údaje, tak takové osobní informace okamžitě vymažeme. Pokud věříte, že dítě, mladší 18 let, nám poskytlo osobní údaje, tak nás, prosím, kontaktujte pomocí informací, uvedených v části „Kontaktujte nás“ výše.

V některých jurisdikcích můžeme přijmout přísnější předpisy ohledně ověřování věku. Ohledně dalších informací, si prosím, přečtěte dodatečné informace týkající se vaší jurisdikce v dolní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

 

 

Subjekty LG

Země

Subjekt LG

Zapsaná adresa

Kontaktní údaje

Česká republika

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

(Pobočka v České republice)

LG Electronics Polska Sp. z o.o.: ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika

 

Pobočka v České republice: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika

infogdpr@lge.com

www.lg.com/cz/podpora/email

 

Služby

Služba

Subjekt LG

Zapsaná adresa

Kontaktní údaje

ThinQ

LG Electronics Inc.

LG Twin tower, 128 Yeoui—daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korejská republika

thinq@lge.com

https://www.lg.com/cz

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

(Pobočka v České republice)

LG Electronics Polska Sp. z o.o.: ul. Wołoska 22, 02-675 Varšava, Polská republika

 

Pobočka v České republice: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika

infogdpr@lge.com

www.lg.com/cz/podpora/email