Udržitelnost

Seznamte se se závazky společnosti LG v oblasti udržitelnosti a snahou o lepší budoucnost pro všechny.

obrázek západu slunce na samém vrcholu údolí

Odkazujete na webovou stránku mimo kontrolu české republiky, která je určena pro mezinárodní prohlížení. Informace obsažené na této webové stránce nemusí v české republice platit. Je třeba vycházet z marketingových a informačních materiálů distribuovaných ve vaší domovské zemi a řídit se jimi. Tyto webové stránky obsahují také „výhledová prohlášení“, tedy prohlášení týkající se budoucích, nikoli minulých událostí. Výhledová prohlášení se ze své podstaty týkají záležitostí, které jsou v různé míře nejisté. Tyto nejistoty mohou způsobit, že skutečné budoucí výsledky společnosti LG se budou podstatně lišit od výsledků vyjádřených ve výhledových prohlášeních na těchto webových stránkách.

Globální LG

Udržitelnost

Vztahy s investory