Accessibility Help Banner

Usnadnění přístupu na web LG.com

Rovné digitální prostředí pro všechny

Jsme přesvědčeni, že každý by měl mít možnost pohodlně využívat naše stránky bez ohledu na fyzická nebo životní omezení či podmínky. Abychom zachovali standardy přístupnosti webu LG.com, zavedli jsme zásady LWCAG (zásady standardů přístupnosti webu LG.com) a neustále kontrolujeme problémy s přístupností webu.

POMOC S PŘÍSTUPEM

Tento návod vysvětluje, jak používat funkce usnadnění nabízené v systému Windows, webových prohlížečích nebo na webu LG.COM, jejichž účelem je usnadnit uživatelům přístup na web LG.COM. Pokud místo myši používáte klávesnici nebo asistenční technologie, vyberte kartu „Ovládací tlačítka na klávesnici“. Pokud dobře nevidíte, vyberte kartu „Zhoršený zrak“. Pokud dobře neslyšíte, vyberte kartu „Zhoršený sluch“.

Použít Obejít bloky

Jakmile budete na LG.com, stiskněte Tab na Vaší klávesnici. Uvidíte odkaz, který říká „Přeskočit na obsah“. Stiskněte Enter pro přímý přechod na hlavní obsah

Stiskněte Tab na Vaší klávesnici v navigační oblasti. Objeví se odkaz, který říká „Přeskočit na další nabídku“. Stiskněte Enter pro přímý přechod na další nabídku.

Použít Volič data

Kdykoli je aktivní vstupní pole s ikonou kalendáře, na podporovaných stránkách se zobrazí vrstva kalendáře. Stisknutím šipek na klávesnici můžete přecházet dopředu a vracet se ve vrstvě kalendáře.

Pokud se chcete přesunout na předchozí nebo následující měsíc, stiskněte na Vaší klávesnici Page up nebo Page down.

Můžete také vyplnit datum přímo pomocí numerické klávesnice bez použití kalendáře.

Při výběru data dodání produktu se po kliknutí na tlačítko „Kalendář“ zobrazí vrstva kalendáře. Pomocí tlačítek „Předchozí měsíc“ a „Další měsíc“ se můžete přesunout na předchozí nebo následující měsíc.

Použít Slider

Stiskněte klávesu Tab pro zaměření na slider a pomocí šipek nastavte hodnoty slideru.

Při používání programu Screen Reader (JAWS nebo NVDA) stiskněte klávesu Tab pro zaměření na slider a pomocí šipek nastavte hodnoty slideru.

Změna aktivního okna, když se objeví výstražná zpráva

Pokud provedete nějakou akci (například stisknutí tlačítka Přihlásit) a dojde k chybě, uslyšíte výstražnou zprávu, aniž by bylo aktivováno její okno. Pomocí klávesové zkratky Shift+Tab se můžete vrátit do předchozího vstupního pole.

Pokud jako aktivní okno zvolíte vstupní pole, ve kterém došlo k chybě, můžete si přečíst chybovou zprávu.

Registrace bez časového omezení

Když při registraci zadáte svůj e-mail, spustí se desetiminutové odpočítávání ověření. Vedle pole pro zadání ověřovacího kódu však můžete kdykoli použít tlačítko „Prodloužit dobu ověření“. Stisknutím tlačítka „Prodloužit dobu ověření“ prodloužíte dobu ověření o 10 minut.

Funkce zvětšení

Stránky LG.com se snaží zajistit, aby nedošlo ke ztrátě informací ani při zvětšení obrazovky o 400 % při rozlišení 1280 × 1024.

Funkce přiblížení/oddálení v prohlížeči Internet Explorer (verze 10.0 nebo novější)

 1. Pokud používáte Internet Explorer, jděte na nabídku v horní části okna prohlížeče a klikněte na „Zobrazit“.

 2. Ze seznamu možností vyberte „Přiblížit/Oddálit“. Otevře se boční nabídka.

 3. Vyberte přednastavenou úroveň přiblížení/oddálení nebo zvolte vlastní úroveň kliknutím na „Custom“ a zadáním hodnoty přiblížení/oddálení.

Internet Explorer také umožňuje změnu velikosti textu pomocí klávesových zkratek:

 • Stiskněte Ctrl a + pro zvětšení velikosti
 • Stiskněte Ctrl a - pro zmenšení velikosti
 • Stiskněte Ctrl a 0 pro návrat na výchozí velikost

Funkce přiblížení/oddálení v prohlížeči Firefox (Current –1)

Pokud používáte Firefox, klikněte na ikonu „☰“ v pravém horním rohu prohlížeče.

V části "Zoom" stiskněte tlačítko "-" nebo "+" pro zvýšení nebo snížení požadovaného poměru.

Výběrem možnosti „↕“ vpravo nebo stisknutím klávesy F11 můžete také přepnout zobrazení na celou obrazovku

Firefox také umožňuje změnu velikosti textu pomocí klávesových zkratek:

 • Stiskněte Ctrl a + pro zvětšení velikosti
 • Stiskněte Ctrl a - pro zmenšení velikosti
 • Stiskněte Ctrl a 0 pro návrat na výchozí velikost

Funkce přiblížení/oddálení v prohlížeči Chrome (Current –1)

Pokud používáte Chrome, klikněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu.

Klikněte na „–“ pro oddálení. Klikněte na „+“ pro přiblížení.

Klikněte na „100%“ pro návrat na výchozí velikost.

Chrome také umožňuje změnu velikosti textu pomocí klávesových zkratek:

 • Stiskněte Ctrl a + pro zvětšení velikosti
 • Stiskněte Ctrl a - pro zmenšení velikosti
 • Stiskněte Ctrl a 0 pro návrat na výchozí velikost

Použít Lupu, Vestavěnou Funkci Zvětšování ve Windows

Vyberte „Snadný přístup“ na ovládacím panelu.

Vyberte „Centrum snadného přístupu“.

Pod hlavičkou „Rychlý přístup k běžným nástrojům“ klikněte na „Spuštění zvětšovače“. Tím se spustí zvětšovač pro aktuální použití.

Při používání Lupy jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

 • Stiskněte klávesu Windows a + pro přiblížení.
 • Stiskněte klávesu Windows a - pro oddálení.
 • Stiskněte Ctrl, Alt a F pro přechod na režim celé obrazovky.
 • Stiskněte Ctrl, Alt a mezerník pro náhled plochy v režimu celé obrazovky.
 • Stiskněte Ctrl, Alt a L pro přechod na režim čoček.
 • Stiskněte Ctrl, Alt a R pro změnu velikosti čoček.
 • Stiskněte Ctrl, Alt a D pro přechod na režim doku.
 • Stisknutím kláves Ctrl, Alt a I invertujete barvy v okně zvětšení.
 • Stiskněte Ctrl, Alt a šipky pro posun zaměření ve zvoleném směru.
 • Stiskněte klávesu Windows a Esc pro odchod z funkce Lupa.

Změna barev pozadí a textu

Pokud používáte prohlížeč Microsoft Edge, Firefox nebo Chrome a chcete změnit barvy pozadí, musíte si nainstalovat vhodný plug-in nebo rozšíření. Zde najdete celou řadu rozšíření pro usnadnění:

V této sekci najdete, jak:

Vyberte „Hardware a zvuk“ na ovládacím panelu.

Vyberte „Nastavit hlasitost systému“.

Nastavte posuvník ""Hlavní hlasitost"" na pravém panelu na požadovanou úroveň

Mobile Accessibility

V LG se snažíme poskytovat zákazníkům dostupné produkty. Níže naleznete seznam funkcí, které pomáhají uživatelům se zhoršeným zrakem, sluchem nebo sníženou pohyblivostí.

Vizuální Funkce

Změna velikosti písma

Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.

V části "Usnadnění" vyberte možnost "Zlepšení viditelnosti"

V části "Zlepšení viditelnosti" vyberte možnost "Velikost a styl písma"

Upravte velikost písma.

Dotykové přiblížení

Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.

V části "Usnadnění" vyberte možnost "Zlepšení viditelnosti"

V části "Zlepšení viditelnosti" vyberte možnost „Zvětšení“

Zapněte možnost „Zástupce zvětšení“.

TalkBack

Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.

V nabídce „Usnadnění“ vyberte možnost "TalkBack“.

Zapněte možnosti funkce "Talk Back"

Zvolte požadované možnosti detailního nastavení funkce "Talk Back"

Vylepšení Obrazu

Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.

V části "Usnadnění" vyberte možnost "Zlepšení viditelnosti".

V části "Zlepšení viditelnosti" vyberte možnost "Úprava barev".

Zapněte možnost „Nastavení barev“.

Vyberte možnost tónu barev, který chcete změnit.

Sluchové Funkce

Titulky

Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.

V části "Usnadnění" vyberte možnost "Zvýrazněn pro neslyšící".

V části "Usnadnění" vyberte možnost "Preference titulků".

V nabídce „Preference titulků“ vyberte možnost „Velikost a styl titulků“.

Vyberte velikost textu a styl titulků.

Upozorňování Bleskem

Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.

V nabídce „Usnadnění“ vyberte možnost „Rozšířené nastavení“.

V „Rozšířené nastavení“ vyberte možnost "Upozorňování bleskem".

V nabídce „Upozorňování bleskem“ zapněte možnost „Oznámení bleskem fotoaparátu“.

Mono Zvuk

Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.

V nabídce „Usnadnění“ vyberte možnost „Zvýraznění pro neslyšící“.

V nabídce „Sluchové vylepšení“ vyberte možnost „Mono zvuk“.

Motorika & Rozpoznávání

Touch Assistant

Zvolte položku Usnadnění pod volbou Nastavení.

SeZvolte Motorika & Rozpoznávání pod volbou Nastavení.

Zvolte Touch Assistant pod volbou Motorika & Rozpoznávání.

Ovládání proveďte tlačítkem zobrazujícím se ve spodní části obrazovky.

Zvolte požadovanou interakci.

Vizuální Funkce

Změna Velikosti Písma

Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.

Zvolte Zpřístupnění pod volbou Obecné.

Zvolte Větší text pod volbou Zpřístupnění.

Nastavte velikost textu.

Zvětšení

Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.

V nabídce „Usnadnění“ vyberte možnost „Zvětšení“.

Vyberte typ a rozsah zvětšení

Hlasová Odezva

Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.

V nabídce „Usnadnění“ vyberte možnost „Hlasová odezva“.

Upravte rychlost mluveného slova.

Sluchové Funkce

Captions

Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.

Zvolte Zpřístupnění pod volbou Obecné.

Zvolte Titulky a skryté titulky pod volbou Zpřístupnění.

Upravte styl pod volbou Titulky a skryté titulky

Vyberte, co chcete upravit.

Upozornění Pomocí Blesku

Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.

Zvolte Zpřístupnění pod volbou Obecné.

Zapněte Výstrahy bleskem LED pod volbou Zpřístupnění.

Mono Zvuk

Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.

Zvolte Zpřístupnění pod volbou Obecné.

V nabídce „Audiovizuální prvky“ vyberte možnost „Mono zvuk“.

Motorika & Rozpoznávání

Přizpůsobení Dotyků

Zvolte položku Obecné pod volbou Nastavení.

Zvolte Zpřístupnění pod volbou Obecné.

Zvolte Přizpůsobení dotyků pod volbou Zpřístupnění.

Upravte nastavení požadované interakce.

Accessibility-Help Hero Banner

Od lidí, pro komunitu

Díky inovacím zaměřeným na člověka a mimořádným digitálním zážitkům přinášíme lidem úsměv na tváři.