Continue to content
  • Om de huidige milieuproblematiek aan te pakken is een milieuvriendelijke verpakking onontbeerlijk. LG integreert op actieve wijze milieuvriendelijke materialen in verpakkingen ten behoeve van duurzaamheid.
  • LG Electronics doet mee aan recyclingprogramma's in Europa en voldoet in alle EU-lidstaten aan de wettelijke eisen.
  • Duurzame verpakking richt zicht op het verminderen van milieugevolgen door afval te verminderen, hulpbronnen te ontzien en koolstofuitstoot te verminderen. LG hecht hier veel waarde aan.
  • LG streeft ernaar om steeds meer duurzame verpakkingen op basis van gerecyclede materialen te gebruiken om klanten zo verantwoorde oplossingen te bieden


Wat is milieuvriendelijke verpakking en wat doet LG om het aandeel daarvan in Europa te vergroten?

In een tijdperk waarin veel aandacht uitgaat naar milieuproblematiek is milieuvriendelijke verpakking een belangrijk onderdeel van de oplossing geworden. LG staat als merk bekend om zijn innovatie en draagt actief zijn steentje bij aan een duurzame toekomst door milieuvriendelijke materialen in verpakkingen op te nemen. LG Electronics heeft zich sinds 2005 actief beziggehouden met terugname- en recyclingprogramma's in Europa conform de WEEE-richtlijnen (WEEE is de Engelse afkorting voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Deze richtlijnen schrijven voor dat elke EU-lidstaat een uniek inzamel- en recyclingsysteem heeft en LG Electronics voldoet netjes aan deze wettelijke eisen in alle EU-landen.1

wereld lichten kaart
wereld lichten kaart

In dit artikel gaan we dieper in op het begrip duurzame verpakking, de verschillende soorten ervan en het belang ervan. Ontdek hoe LG belangrijke veranderingen in Europa doorvoert om te komen tot meer milieubewuste verpakkingsoplossingen.


Wat is duurzame verpakking?

Duurzame verpakking is niet alleen een modewoord en staat voor een verbintenis om de milieu-impact terug te dringen. In tegenstelling tot standaard verpakking staat bij duurzame verpakking tijdens de gehele levenscyclus milieuvriendelijkheid voorop. Van ontwerp tot afvalverwerking, het doel van milieuvriendelijke verpakking is:

  • afval tot een minimum beperken
  • hulpbronnen ontzien
  • koolstofuitstoot terugdringen

Hoe kun je eigenlijk een duurzame verpakking van de rest onderscheiden? Let bijvoorbeeld op keurmerken, zoals FSC (Forest Stewardship Council) voor materialen op basis van papier of de doorlopende pijlen die symbool staan voor gerecycled plastic.2 LG is voorstander van deze principes en zorgt dat verpakkingen er niet alleen aantrekkelijk uitzien, maar ook milieubewust zijn.

Gerecycled plastic

Eén belangrijk aspect van duurzame verpakking is het gebruik van gerecycled of biologisch afbreekbaar plastic. De betrokkenheid van LG bij het verminderen van plastic afval is duidelijk terug te zien in de gebruikte verpakkingsmaterialen. In 2021 heeft LG Electronics (LG) zijn doelstelling bekendgemaakt om in 2030 bijna 600.000 ton gerecycled plastic te gebruiken en zo de koolstofuitstoot te verminderen.3

Daarnaast neemt LG maatregelen om in 52 landen elektronisch afval in te zamelen en te recyclen.4 Het LG Chilseo Recycling Center in Zuid-Korea dat in 2001 zijn deuren opende, zamelt niet alleen elektronisch afval in, maar gebruikt het ingezamelde kunststof om nieuwe componenten te maken. Ze worden gebracht naar de aangrenzende fabriek voor huishoudelijke apparatuur van LG. Zo vinden ze hun weg naar nieuwe producten zoals koelkasten.

Milieuvriendelijk karton en papier

Milieubewuste consumenten houden doorgaans van verpakkingen die zijn gemaakt van duurzame bronnen. LG speelt in op deze vraag door te kiezen voor gerecycled karton en papier afkomstig van duurzaam beheerde bossen.5 De selecte LG OLED evo-modellen zitten bijvoorbeeld in een kartonnen doos met een milieukeurmerk erop.6 Deze verpakkingen bevatten ook een biologische zak voor de afstandbediening om onnodig gebruik van plastic verder tegen te gaan.7

Mallen van gerecycled papierpulp

Mallen van gerecycled papierpulp zijn een milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele plastic verpakkingsmaterialen. LG gebruikt deze techniek voor het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk en biedt verpakkingsoplossingen die steviger en duurzamer zijn. Dankzij de overstap van piepschuim en plastic tassen naar verpakkingen van milieuvriendelijke mallen van gerecycled papierpulp kregen de soundbars van LG de SGS Eco Product Certification.8,10


Wat maakt milieuvriendelijke verpakking zo belangrijk?

Milieuvriendelijke verpakking gaat verder dan esthetiek. Het is een wezenlijk onderdeel van de weg naar een duurzamere toekomst. Duurzame verpakking is een logische vervolgstap na milieubewuste productie en door het gebruik van duurzame verpakkingen kunnen bedrijven als LG een bijdrage leveren aan de circulaire economie waarin hulpbronnen worden ontzien en hergebruikt.9

go green kartonnen doos
go green kartonnen doos

Verpakkingen zijn dus een krachtig instrument geworden om klimaatverandering en milieuschade tegen te gaan. Door deze grote verandering is LG nu actief aan het pionieren met een innovatief bedrijfsmodel dat de duurzame hercirculatie van eindige bronnen integreert. Dit initiatief onderstreept nog maar eens de hogere betrokkenheid van LG bij het terugnemen en recyclen van gebruikte producten als kern van zijn inspanningen op milieugebied.


Is een gerecyclede verpakking duurzaam?

recyclebare koffiebeker en hamburger doos
recyclebare koffiebeker en hamburger doos

Een gerecyclede verpakking speelt een sleutelrol bij duurzaamheidsinitiatieven, maar het klopt dat de duurzaamheid ervan afhankelijk is van een nauwgezette uitvoering. Gerecyclede verpakkingen kunnen bij een effectieve uitvoering helpen om hulpbronnen te ontzien, het energieverbruik te beperken en afval te verminderen. LG blijft zich er sterk voor inzetten om te zorgen dat de gerecyclede verpakkingen aan deze benchmarks voldoen om de weg vrij te maken naar een duurzamere toekomst. LG onderstreept via het bevorderen van zorgvuldige recyclingpraktijken zijn niet-aflatende toewijding aan goed milieubeheer. Door gerecyclede verpakkingen te gebruiken die aan deze principes voldoen, helpt LG om een voorbeeld te geven van hoe je de droom van een groenere, duurzamere toekomst najaagt.


Duurzamer winkelen met milieuvriendelijke verpakkingen

vrouw die tv uitpakt
vrouw die tv uitpakt

Bij LG Electronics weten we welk belang duurzaamheid inneemt in elk aspect van ons dagelijks leven, waaronder winkelen.  Als consument heb je het ultieme vermogen om slimmere en meer verantwoorde aankoopbeslissingen te nemen en merken te kiezen die de voorkeur geven aan een duurzame verpakking. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en helpen om te bouwen aan een duurzamere toekomst voor onze planeet, en dat met één verantwoorde aankoop per keer.

In een tijd dat de wereld te maken heeft met ernstige milieuproblematiek kan het belang van milieuvriendelijke verpakkingen niet vaak genoeg worden onderstreept. LG heeft door het opnemen van milieuvriendelijke materialen in verpakkingen proactief maatregelen genomen om het pad naar een duurzamere toekomst uit te stippelen. Door gerecycled plastic, milieuvriendelijk karton en papier, en innovatieve mallen van papierpulp te blijven gebruiken, geeft LG blijk van zijn niet-aflatende toewijding aan duurzame verpakkingen.


Life's Good!1 LG Global, netwerk voor terugname en recycling

LG Newsroom, LG stelt als doel om meer dan een half miljoen ton gerecycled plastic te gebruiken

LG Newsroom, van oud naar goud

FUTUREWORLD, LG soundbars van 2022 gemaakt met gerecyclede materialen

Waarom LG OLED, duurzaamheid

6 De achterkant van de LG OLED evo-modellen, QNED-tv's en NanoCell-tv's die in 2023 op de markt zijn gekomen, is gemaakt met gerecycled plastic materiaal dat voor meer dan 30% bestaat uit gebruikt plastic.

LG milieubewuste soundbars

LG Global, circulaire economie

LG duurzaamheidsverslag 2022

10 Onze nieuwe modellen soundbars (S95QR, S90QY, S80QR, S80QY, S75QR, S75Q, S65Q) maken gebruik van jersey van polyester afkomstig van plastic flessen. Dit materiaal is gecertificeerd volgens de Global Recycled Standard.