ดูแลเสื้อผ้าของคนในครอบครัวด้วยเครื่องซักผ้า
LG Steam™

* ภาพเหล่านี้แสดงถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง
* ฟังก์ชั่น Steam อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์ โปรดดูรายละเอียดของรุ่นก่อนที่จะซื้อ

ไม่มีสินค้าอยู่

เปรียบเทียบ

0