แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าปี 2021-2022

08/23/2022

แบ่งปันเนื้อหานี้

คุณสามารถแบ่งปันรายการที่คุณชอบกับเพื่อนของคุณ

แอลจี แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าปี 2021-2022

แอลจีคว้าอีกรางวัล! ตอกย้ำความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องกับรางวัล "แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าปี 2021-2022"

ทางนิตยสารการตลาด Marketeer ได้จัดงานรับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2021–2022

โดยรางวัลดังกล่าวทางนิตยสาร Marketeer ได้ทำวิจัยกับกลุ่มผู้บริโภคทั่วประเทศและพบว่าเครื่องซักผ้าแอลจีเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า  โดยทางบริษัทแอลจีฯได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องซักผ้าของแอลจีที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์การใช้งาน ทั้งช่วยซักทำความสะอาด ถนอมผ้า และประหยัดค่าไฟ            คุณอาภัสรา สังขวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัลนี้

คุณอาภัสรา สังขวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

#LGLifesGood #LGTH #MarketeerNo1BrandThailand #Marketeer