แอลจี ผู้นำนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟ รับมอบโล่ ‘ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5’

11/10/2022

แบ่งปันเนื้อหานี้

คุณสามารถแบ่งปันรายการที่คุณชอบกับเพื่อนของคุณ

แอลจี ผู้นำนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟ รับมอบโล่ ‘ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5’ สำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้า

พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์แบบแยก

ส่วนหลายชุด (VRF) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แอลจีให้ความสำคัญกับเรื่องประหยัดไฟซึ่งเป็น

ส่วนช่วยดูแลทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม