การปรับปรุงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ LG Electronics (04/04/2024)


การปรับปรุงต่อบริการ LG Electronics

 

เราขอขอบคุณที่ลูกค้าของเราเลือกใช้บริการของ LG Electronics

เรากำลังทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยจะมีผลบังคับนับจากวันที่ [04/04/2024]

ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงได้ที่นี่

 

การปรับปรุงหลัก:

 

- การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านผลิตภัณฑ์ บริการของ LG Electronics และเว็บไซต์ในพื้นที่ของท่าน วิธีที่เราใช้ข้อมูล และวิธีที่เราแบ่งปันและประมวลผลข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท LG Electronics และผู้ให้บริการ

 

ขั้นตอนถัดไป:

จะมีการส่งคำเชิญให้ท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงของเรานับจากวันที่ [04/04/2024] เป็นต้นไป

หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ท่านสามารถปิดบัญชี LG ของท่านได้ทุกเมื่อ

 

ขอขอบคุณที่ยังคงใช้บริการของ LG Electronics ต่อเนื่อง