Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ฉันสามารถได้ยินเสียงการทำงานของเครื่อง

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/10/2016

ฉันสามารถได้ยินเสียงการทำงานของเครื่อง


 อาการ

เสียงการกระทบกัน การแก้ไข

- เสียงการกระทบกัน: นี่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนรูปร่างเมื่อมีความร้อน เช่นเดียวกับรถยนต์หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากพลาสติก และนี่คือผลที่มาจากอุณหภูมิและความชื้น
- เสียงรบกวนทางไฟฟ้า: นี่คือหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในวงจรเมื่อมีการไหลของกระแสไฟฟ้าสำหรับการทำงานของผลิตภัณฑ์ และระดับของเสียงอาจแตกต่างจากสินค้าผลิตภัณฑ์

เสียงนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ เราดำเนินการตามมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับการผลิตและระดับหนึ่งของเสียงอาจจะมีได้ 


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500