ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

ไม่สามารถเชื่อมต่อ wifi ได้

การดำเนินการ

ไม่สามารถเชื่อมต่อ wifi ได้

หากท่านพบปัญหาการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต แบบไร้สาย แนะนำให้ตรวจสอบดังนี้

  1. ตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตภายในบ้านของท่าน ใช้งานได้ปกติหรือไม่ (ตรวจสอบอุปกรณ์ อื่นๆ ใช้งานได้หรือไม่)
  2. หากระบบอินเตอร์เน็ตที่ภายในบ้าน ของท่าน ใช้งานได้ปกติ ให้ทดสอบด้วยการให้ ทีวี เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ด้วย wifi hotspot
  3. หากเชื่อมต่อด้วย wifi hotspot ได้ ให้คืนค่าเริ่มต้น ของทีวี แล้ว เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ภายในบ้านอีกครั้ง
  4. หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการแอลจี เพื่อติดต่อแจ้งให้ช่างเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนได้

    หรือเข้าชมปัญหาการเชื่อมต่อได้จากทาง link ด้านล่างนี้ครับ
  5. https://youtu.be/T06J8F4vHlo
  6. https://youtu.be/9kijOhbfceY     (สำหรับช่าง)


IMG_125214.png    IMG_125241.png

*คำถามที่จำเป็น