ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

มันจะปิดโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขปัญหา

มันจะปิดโดยอัตโนมัติ


 อาการ


มันจะปิดโดยอัตโนมัติ

 สาเหตุ

มันจะถูกปิด, ถ้ามีการตั้งค่าปิดเครื่องอัตโนมัติไว้

 การแก้ไข

ตรวจสอบเวลาสำหรับการตั้งปิดอัตโนมัติในการตั้งค่า LG Pocket Photo App  (เชื่อมต่อผ่านสาย USB)

<span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; font-weight: bold; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p><p>
</p>
<p>
</p>


</span>*คำถามที่จำเป็น