ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

การอุดตันด้วยผ้าสำลี

การแก้ไขปัญหา

 

     

              การอุดตันด้วยผ้าสำลี

 

cause   สาเหตุ

 

          ■  กรุณาทำความสะอาดไส้กรองผ้าสำลีก่อนการใช้งานกรองอุดตันประสิทธิภาพการอบแห้งลดลง


             ถ้าตัวกรองที่ถูกฉีกขาดหรือเสียหายโปรดแทนที่ด้วยอันใหม่


             (มันสามารถซื้อได้จากศูนย์บริการที่ใกล้เคียง)

 

 

how to fix   การแก้ไข

 

       ① ปิดวาล์วน่ำก่อน

 

       ② ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก

 

       ③ นำตัวกรองออกมาเป่า

 

           cleaning filter

 

       ④  คุณสามารถใช้นิ้วมือของคุณเพื่อเอาผ้าสำลีจากตัวกรอง

             หรือคุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาด

             กรองสามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำอุ่นและสบู่  ทำให้แห้งก่อนกลับมาใช้

 

           cleaning filter

 

      ⑤   ตรวจสอบให้แน่ใจผ้าสำลีไม่สะสมมากอยู่ในตัวกรอง ก่อนนำมันกลับมาใช้

 

           cleaning filter

 

       ※   อย่าลืมที่จะทำความสะอาดไส้กรองก่อนและหลังการใช้งาน

             กรองอุดตันมีแนวโน้มที่จะลดประสิทธิภาพการอบแห้งและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้

 

 

*คำถามที่จำเป็น